Assessoria jurídica

Solucions de la mà d’experts juristes per afrontar qüestions de dret civil, mercantil, penal i administratiu. L’àrea jurídica és un referent en l’assessorament a les pimes i persones autònomes, i en resoldre consultes en diferents àmbits legals. 

LABORAL

CIVIL-MERCANTIL

PROTECCIÓ DADES

COMPLIANCE

IGUALTAT

Altres

Eines preventives

REDUCCIÓ DE L’ABSENTISME LABORAL PER MOTIUS DE SALUT A LES MIPIMES

Com a empresaris i empresàries tenim a les nostres mans implementar mesures preventives i polítiques de gestió del talent, que poden influir positivament en la reducció de les baixes laborals.

Llegeix més

AUTODIAGNOSI DEL COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS

Identifica si la teva empresa compleix amb les obligacions legals amb aquesta eina digital i gratuïta.

Clica aquí per començar el qüestionari.

PROTOCOLS D’OBLIGATORI COMPLIMENT

Compta amb nosaltres per revisar la situació legal de la teva empresa, i acompanyar-te en la realització dels protocols legals necessaris.

Clica aquí per veure o descarregar el document.

PREVENCIÓ D’ENDEUTAMENT DE L’EMPRESA

Anàlisi preventiu de la situació d’endeutament de la teva empresa. Anàlisi, des d’un punt de vista jurídic, de l’endeutament, les càrregues fiscals i laborals, i de l’impacte de la crisi sanitària en la seva activitat.

Clica aquí per emplenar el test d’enteutament.

Serveis d’actualitat

L’avaluació de riscos psicosocials a l’empresa

Què són els riscos psicosocials i com afecten la teva empresa? Tens fet un protocol per prevenir-los?

Llegir més

Servei d’acompanyament en la implantació del teu protocol de desconnexió digital

Et donem suport especialitzat per assessorar-te, jurídicament, en el compliment dels articles 20 bis de l’Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals.

Llegir més

Dret bancari

T’oferim assessorament per valorar riscos en la contractació bancària; o bé si la informació rebuda per les entitats bancàries o financeres ha estat transparent i s’ajusta al Codi de Bones Pràctiques per defensar els seus drets.

Llegir més

Gestió del teletreball

Paquet de recursos base i transversals (recursos humans, jurídic, i seguretat tecnològica) per a la gestió del teletreball.

Llegir més

Serveis gratuïts exclusius per a socis/sòcies

Consultoria Laboral Gratuïta

Exclusiu per a empreses sòcies de PIMEC: Servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada.

Demana la teva cita! Emplena el formulari marcant la primera opció «Consultoria laboral gratuïta».

Consultoria civil-mercantil gratuït

Exclusiu per a empreses sòcies de PIMEC: Servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada.

Demana la teva cita! Emplena el formulari marcant la primera opció «Consultoria laboral gratuïta».

Consultoria gratuïta en protecció de dades

Exclusiu per a empreses sòcies de PIMEC: Servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada.

Demana la teva cita! Emplena el formulari marcant la primera opció «Consultoria laboral gratuïta».


Altres serveis de l’àrea jurídica

Contractació pública i servei de licitacions

Obligació d’inscripció al RELI o al ROLECE per participar en licitacions de procediment obert simplificat.

Contacta amb Isabel Soria · isoria@pimec.org

Servei de negociació col·lectiva i relacions laborals

La negociació col·lectiva i les relacions laborals són la nostra raó de ser de la nostra patronal.

La negociació col·lectiva és un mecanisme fonamental del diàleg social, a través del qual els representants de la part empresarial i els representants de les persones treballadores poden convenir salaris justos i condicions de treball adequades; a més, constitueix la base del manteniment de bones relacions laborals.

Entre les qüestions que s’aborden habitualment en les negociacions figuren els salaris, el temps de treball, la formació i capacitació professional, la seguretat i la salut en el treball, i la igualtat de tracte. Alhora també la regulació dels drets i responsabilitats de les parts en la relació d’ocupació, que permet assegurar que en els centres de treball imperin condicions harmonioses i productives.

A l’Àrea de treball de PIMEC comptem amb una àmplia experiència en l’àmbit de la negociació col·lectiva com a representant dels interessos de petites i mitjanes empreses, així com de les persones treballadores autònomes.

En aquest sentit, oferim un servei de negociació col·lectiva complet, en qualsevol dels seus àmbits, convenis d’empresa o sectorial, acompanyant a la part empresarial en tot el procés de negociació, des del disseny de l’estratègia de negociació fins a la signatura de l’acord i posteriorment en les corresponents comissions paritàries.

Addicionalment, també acompanyem a patronals sectorials o els gremis analitzant els convenis sectorials i la situació de cada sector pel que fa a la negociació col·lectiva i les condicions que regula, la interlocució amb les centrals sindicals, amb les administracions o als diferents espais de concertació social.

PIMEC disposa del valor afegit de tractar de manera habitual i activa amb els interlocutors sindicals en diversos òrgans paritaris, com són el Tribunal Laboral de Catalunya, el Consell de Relacions Laborals, el CTESC o l’Acord Interprofessional de Catalunya.

Contacta amb Ariadna Guixé · aguixe@pimec.org

Suport legal online

PIMEC Legaltech: El teu assistent professional online per a que puguis fer els teus contractes i documents legals.

Contacta amb Gemma Soro · gsoro@pimec.org

Àrea laboral

Vols que contactem amb tu en referència als serveis de l’àrea LABORAL?

Contacte serveis jurídic laboral
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Àrea civil-mercantil

Vols que contactem amb tu en referència als serveis de l’àrea CIVIL-MERCANTIL?

Contacte serveis jurídic civil-mercantil
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Protecció de dades

Vols que contactem amb tu en referència als serveis en PROTECCIÓ DE DADES?

Contacte serveis jurídic protecció dades
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Compliance

Vols que contactem amb tu en referència als serveis de l’àrea de COMPLIANCE?

Contacte serveis jurídic compliance
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Igualtat

Vols que contactem amb tu en referència als serveis de l’àrea d’IGUALTAT?

Contacte serveis jurídic igualtat
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.