Assessorament jurídic laboral

Us assessorem en les relacions entre empresaris i treballadors. Conflictes laborals, expedients de Regulació d’Ocupació, acomiadaments, conflictes col·lectius i altres.

Clica a les opcions a continuació per accedir al detall del servei:

Consultoria laboral gratuïta

Exlusiu per a empreses sòcies de PIMEC: Servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada.

Demana la teva cita! Emplena el formulari a continuació marcant la primera opció “Consultoria laboral gratuïta”.

Si vols informació sobre algun dels serveis de laboral, emplena i envia el formulari. Gràcies.

Contacte serveis jurídic laboral
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Torna a la pàgina principal dels serveis d’Assessorament Legal


Assessoria jurídica laboral contínua. Forfet o servei puntual

El Departament Jurídic Laboral de PIMEC l’integra un equip amb una alta qualificació, formació i experiència en dret laboral que ajuda als nostres empresaris a organitzar les seves relacions laborals segons les seves necessitats específiques.

Durant aquests anys, aquest servei s’han anat consolidant i han esdevingut un referent en l’assessorament jurídic i laboral de la petita i mitjana empresa, orientat a les problemàtiques que pateixen les empreses (acomiadaments i sancions, ERO, negociació col·lectiva, judicis, inspeccions de treball, conciliacions, assistència al TLC. T’acompanyem i aportem solucions en:

 1. Acomiadaments i sancions
 2. ERO
 3. Modificacions de les condiciones de treball
 4. Negociació col·lectiva d’empresa
 5. Judicis
 6. Inspecciones de treball
 7. Conciliacions
 8. Assistència al TLC

Conflictes laborals

Des del departament jurídic de PIMEC tramitem i gestionem tota mena de conflictes laborals, ja siguin individuals o col·lectius.

Disposem d’una experiència contrastada en Expedients de Regulació d’Ocupació, acomiadaments, conflictes col·lectius, i tota mena d’incidències i problemàtiques que es presenten regularment en les relacions laborals de l’empresa.

Gestoria laboral i fiscal

Des del departament Jurídic de PIMEC et volem presentar un servei que pretén facilitar la gestió de la teva empresa: SERVEI DE GESTORIA.

Amb aquest servei, t’oferim un servei integral d’assessoria laboral, fiscal i comptable adaptat a les necessitats de la teva empresa, que et permetrà tenir en un sol proveïdor tant l’assessorament com la gestió. Comptem amb un equip professional especialitzat en les diferents àrees i amb una gran experiència, que treballa per oferir a les nostres PIMES un servei de confiança, ràpid i eficaç per solucionar el dia a dia de la gestió de la teva empresa i els requeriments urgents.

El servei propi de gestoria engloba:

 • Alta centre de treball.
 • Tramitació d’altes/baixes, i variacions de dades de persones treballadores.
 • Contractes de treball, pròrrogues i transformacions de contractes.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Tramitació de baixes mèdiques i accidents de treball.
 • Càlcul quitances finalització contractes.
 • Assessorament sobre bonificacions en la contractació de les persones treballadores.
 • Càlcul prestacions.
 • Gestió de baixes per accidents laborals o malaltia.
 • Enviaments nòmines per correu electrònic.
 • Assessorament i gestió de retencions d’IRPF per rendiments d’empleats i professionals. Càlcul, confecció i presentació de declaracions mensuals, trimestrals i anuals (111 i 190).
 • Elaboració de comptabilitats.
 • Assessorament en impostos directes (IRPF, IS…) i indirectes (IVA, ITPAJD…).
 • Preparació de declaracions i liquidacions tributàries periòdiques i anuals.
 • Tramitació d’altes/modificacions/baixes censals a l’Agència Tributària.

Aquest servei et permetrà estalviar diners perquè t’oferim preus especials com a soci/sòcia. Truca’ns i te n’informarem sense compromís. 

Prevenció de Riscos Laborals (PRL)

La prevenció de riscos laborals ha de ser un dels pilars fonamentals en l’organització i gestió de tota empresa. La seva implantació i la correcta execució de la mateixa ajuda a eliminar accidents de treball i malalties professionals, permet el compliment de les normes per evitar possibles sancions i millora la gestió empresarial.

Us presentem un conjunt de serveis per complir amb les exigències legals que marquen les normes:

 • Servei prevenció aliè
 • Coordinació d’activitats empresarials
 • Coordinació seguretat d’obres
 • Comunicat obertura centres de treball
 • Plans de seguretat obres de construcció
 • Tramitació del REA
 • Elaboració riscos psicosocials
 • Auditories PRL
 • Investigació d’accidents
 • Peritatges d’accidents
 • Peritatge de condicions de trebal
 • Manual de gestió de PRL
 • Instruccions i manuals de procediments de treball i seguretat
 • Seguiment de compliment de la gestió del SPA

Consulta els nostres serveis sense cap compromís: Truqueu-nos i us informarem.

Per conèixer el grau de compliment de la normativa en matèria de prevenció, realitza aquest test (clica aquí)

PREVENMIPIME: Diagnosi gratuïta en matèria de seguretat i salut a les empreses

El projecte PrevenMIPIME, especialment dissenyat per a micro, petites i mitjanes empreses, neix de la col·laboració de PIMEC amb el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, en el marc de l’Estratègia Catalana de Seguretat i Salut 2021-2026, amb l’objectiu de donar resposta a una sèrie de necessitats detectades en matèria de prevenció.

Treballem per fomentar la cultura preventiva, reduir la sinistralitat i construir organitzacions empresarials saludables.

L’eina d’autodiagnosi consisteix en un qüestionari d’autoavaluació a través del qual es poden identificar les necessitats preventives en seguretat i salut, i establir un pla d’accions individualitzat amb l’assessorament tècnic de PIMEC.

A més a més de l’eina online, t’oferim un portal amb recursos, articles, informació i altres instruments per facilitar la implantació, integració i gestió de l’activitat preventiva a la pime. 

Oscar Martín Gabarró · omartin@pimec.org · 93 496 45 00 · Emplena i envia el formulari per demanar informació

Torna a l’índex

Avaluació de riscos psico-socials

Què són els riscos psicosocials i com afecten la teva empresa? Tens fet un protocol per prevenir-los?

Els factors psicosocials són aquelles característiques de les condicions de treball, i sobretot de la seva organització, que afecten la salut de les persones mitjançant mecanismes psicològics o fisiològics. En termes de prevenció de riscos laborals, els factors psicosocials representen l’exposició. L’organització del treball és l’origen d’aquesta exposició i l’estrès és el detonant de l’efecte, és a dir, la malaltia o l’alteració de la salut que pugui produir.

Aconseguir empreses productives i responsables socialment passa per posar les persones en el centre, i identificar i prendre les mesures necessàries per tractar i evitar aquests riscos, i, sobretot, prevenir-los.

Existeixen quatre grans grups de riscos psicosocials o factors que poden influir en la salut i el comportament de les persones treballadores:

 • Demandes de treball
 • Control sobre el contingut del treball
 • Suport social
 • Compensacions o recompenses

Què s’ha de fer per combatre els riscos psicosocials? L’eina per prevenir els riscos psicosocials és l’avaluació de riscos, que es put dur a terme mitjançant:

 • Qüestionaris de prevenció de riscos: respostes individuals, anònimes i confidencials.
 • Cercles de salut: constituït per treballadors i treballadores per identificar riscos
 • Anàlisi de les dades laborals: dades referents a accidents, taxa d’absentisme, càrregues d’hores extres…

L’avaluació tindrà finalitats preventives i conclourà amb la introducció de mesures concretes de reducció de riscos.

Compta amb nosaltres i amb els nostres experts en Prevenció de Riscos Laborals, per ajudar-te a mantenir una empresa productiva i saludable.

Torna a l’índex

Servei d’acompanyament en la implantació del teu protocol de desconnexió digital

Des del departament Jurídic de PIMEC, hem dissenyat un nou servei d’acompanyament en la implementació del protocol de desconnexió digital en el qual et donem suport especialitzat per assessorar-te, jurídicament, en el compliment dels articles 20 bis de l’Estatut dels Treballadors i 88 de la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals:

QUÈ T’OFERIM?

 • Valoració, prèvia avaluació pertinent dels riscos en el treball, del servei de prevenció de cada empresa o entitat, de la situació de connectivitat i riscos psicosocials que puguin derivar-se de l’ús de mitjans tecnològics i informàtics.
 • Confecció, a mesura, del protocol de desconnexió digital amb disposició de les mesures preventives que convinguin per a donar-hi compliment.
 • Xerrada informativa per a la plantilla en matèria de desconnexió digital (implementació del protocol, principis, bones pràctiques i mesures).

Un professional del departament jurídic de PIMEC t’acompanyarà en les reunions necessàries per a l’avaluació, confecció i implementació del protocol.

Gestió del teletreball

Paquet de recursos base i transversals (recursos humans, jurídic, i seguretat tecnològica) per a la gestió del teletreball.

Fins ara, el teletreball ha estat una manera residual de prestar serveis, ja que només afectava menys del 10% de la població activa. Actualment, un 30% de la població activa realitza teletreball, i la previsió és que aquest percentatge augmenti.

La transformació digital de la societat i els negocis que estem duent a terme els darrers anys, canvia absolutament la filosofia tradicional, i a les empreses els costa una mica assumir aquesta evolució natural.

Des de PIMEC posem en marxa una sèrie de recursos i serveis per a implementar el teletreball de forma correcta i segura.

PAQUET DE SERVEIS PER A LA GESTIÓ DEL TELETREBALL

El paquet aglutina aspectes de recursos humans, jurídics i de seguretat tecnològica: 

 1. Diagnosi i anàlisi de viabilitat: es realitzaran enquestes a l’empresa i als treballadors, i s’entregarà un informe de resultats i valoració. 
 2. Establiment política de teletreball: es realitzarà una reunió de treball amb l’empresa amb experts i es redactarà un protocol d’implementació del teletreball que inclourà:
  • Perspectiva de recursos humans
  • Perspectiva legal
  • Perspectiva de ciberseguretat
 3. Comunicació interna: acompanyament, redacció de comunicats, i xerrades informatives internes. 
 4. Altres serveis inclosos: actualització del protocol d’implementació per temes normatius durant 1 any.

Codi ètic i de conducta

PER QUÈ HEM DE TENIR UN CODI ÈTIC I DE CONDUCTA?

Els pilars bàsics d’una empresa estan recollits en el CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, on es defineix la filosofia, principis, valors, pautes ètiques i de conducta de l’empresa, fixant les normes i directrius per afrontar assumptes o dificultats que poden sorgir durant la gestió empresarial per part de les persones treballadores.

El codi de conducta estableix les normes internes de l’organització, i el codi ètic va més enllà, introduint eines en la gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC), en què es desenvolupen àmbits com el laboral, bon govern, medi ambient, igualtat…

Els beneficis per a les empreses de disposar d’un Codi ètic i de conducta són múltiples: a nivell intern ajuda a fer que tota la plantilla conegui la manera com l’empresa espera que actuï, ofereix una resposta àgil i eficient en cas de conflicte, i propicia la creació d’una cultura empresarial pròpia. A nivell extern, millora la imatge corporativa davant la societat, i augmenta la fidelitat de consumidors, proveïdors i altres grups d’interès de l’empresa. 

Recomanem que les empreses disposin d’aquests codis per donar a conèixer aquelles pràctiques que considerin acceptables i les que no, i també perquè proporcionen a l’empresa una base per avaluar els seus plans i accions de futur.  

No ho dubtis i truca’ns; t’elaborarem aquests CODIS que et permetran millorar el teu funcionament i la teva imatge corporativa.

Servei de consultoria laboral gratuït

En els últims anys el marc normatiu ha establert un conjunt d’obligacions que sovint les empreses desconeixen, en matèries com registre salarial, igualtat, desconnexió digital, protecció de dades, etc.

És important, doncs, per la incidència que tenen les relacions laborals en altres àmbits del dret, que les empreses i entitats coneguin les obligacions a què han de donar compliment i el grau en què el donen.

Què oferim?

Oferim un  servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada, per conèixer les obligacions que estableix el marc normatiu en diferents matèries de l’àmbit del dret laboral com la contractació de les persones treballadores (implementació de la reforma laboral), desconnexió digital, igualtat, treball a distància, protecció de dades, entre d’altres.

El servei consistirà en:

 • Un repàs de la normativa d’obligacions i com actuar per donar-hi compliment.

No ho dubtis i apunta-t’hi, resoldrem els teus dubtes amb experts laboralistes.

Servei exclusiu i gratuït per a empreses sòcies de PIMEC

Protocol d’assetjament Moral / Laboral

T’oferim un servei d’acompanyament en la implantació del protocol per a la prevenció i actuació front a situacions d’assetjament moral en el treball

Hem dissenyat un servei d’acompanyament en la implementació del Protocol de prevenció i actuació front a situacions d’assetjament moral que poden donar-se en l’entorn de treball, per a donar compliment a mesures preventives en riscos del treball d’àmbit psicosocial i en les previsions del conveni col·lectiu que pugui tenir al respecte i, en tot cas, assegurar un clima de treball saludable, tolerant i respectuós envers a tota la plantilla.

Què t’oferim:

 • Confecció, a mida, del protocol d’assetjament moral amb disposició dels procediments interns i les mesures preventives que convinguin per a donar-li compliment.
 • Xerrada informativa a la plantilla en matèria de d’assetjament moral (conceptes, constitució del comitè instructor, vies de resolució i terminis).

Un professional del departament jurídic de PIMEC us acompanyarà en les reunions de seguiment i avaluació del pla donant-vos el suport necessari en cada moment.

Estrangeria

T’assessorem en:

 • Contractació d’estrangers en origen
 • Contingen (genèric, selecció de país d’origen, nominatiu)
 • Tramitacions de permisos de treball i residència
 • Informació sobre els tipus de permisos
 • Informació sobre autoritzacions de treball