Assessorament jurídic civil-Mercantil

Us ajudem en l’àmbit de la normativa que regula les relacions personals o patrimonials entre persones, físiques o jurídiques, de caràcter privat o públic.

Clica a les opcions a continuació per accedir al detall del servei:

Consultoria civil-mercantil gratuïta

Exlusiu per a empreses sòcies de PIMEC: Servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada.

Demana la teva cita! Emplena el formulari a continuació marcant la primera opció “Consultoria gratuïta mercantil”.

Si vols informació sobre algun dels serveis de civil i mercantill, emplena i envia el formulari. Gràcies.

Contacte serveis jurídic civil-mercantil
Ets empresa sòcia de PIMEC?
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Torna a la pàgina principal dels serveis d’Assessorament Legal


Consultoria civil-mercantil gratuïta

Amb la Reforma Concursal operada el passat 26 de setembre de 2022, així com amb l’entrada en vigor de la Llei “Crea i Crece” i altres novetats jurídiques en l’àmbit mercantil, és convenient i útil fer una revisió de l’afectació i/o dels avantatges que poden tenir aquestes normes en les pimes i persones autònomes.

Oferim un servei d’assessorament gratuït d’una hora per videotrucada, perquè les empreses puguin resoldre els seus dubtes no només sobre els canvis produïts en matèria concursal i mercantil, sinó també per posar de manifest dubtes en àmbits com el contractual, morositat, registres de propietat industrial (marques i patents), procediments judicials, empresa familiar i dret societari.

Serveis que podem oferir-te:

 • Assessorament integral sobre aspectes civils i mercantils.
 • Revisió de contractes i procediments judicials.

Forfet d’assessorament continuat en dret civil i mercantil

Oferim un servei integral en dret civil i mercantil, que compta amb l’assessorament continuat d’un advocat especialista en el món de l’empresa.

Cost del servei: Pots escollir un preu fix per tenir una cobertura jurídica continuada (que variarà segons els serveis inclosos; es realitzarà un pressupost personalitzat).

Serveis que podem oferir-te:

 • Constitució, fusió i liquidació de societats, així com ampliacions de capital i modificacions estatutàries, canvis de domicili social.
 • Convocatòries i assistència a juntes de socis, redacció d’actes i certificacions dels acords de les juntes de socis.
 • Redacció de contractes en matèria civil i mercantil.
 • Venda d’actius (immobiliaris i de negocis).
 • Actualització de llibres d’actes.
 • Concurs de creditors.
 • Reclamacions de quantitats (extrajudicials i judicials).
 • Defensa en tot tipus de procediments judicials.

Concurs de creditors

El concurs de creditors s’ha d’entendre com una eina per ajudar el deutor comú. És un instrument que l’empresari té a l’abast per poder gestionar els seus impagaments.

Concurs de creditors de societats mercantils: eina per un tancament ordenat o per la viabilitat.

El concurs de creditors s’ha d’entendre com una eina per ajudar al deutor amb un endeutament generalitzat, o bé per fer un tancament ordenat de l’empresa per evitar responsabilitats als seus òrgans d’administració, o bé portar a terme la continuïtat empresarial amb els procediments que el mateix preveu (conveni amb creditors, venda d’unitat productiva, plans de reestructuració).

En cas de continuïtat, és un instrument que l’empresari té per a poder negociar amb els seus creditors i obtenir una reducció o/i pla de pagaments en el deute, o bé poder vendre el negoci evitant el tancament. Així mateix, la legislació també contempla mesures o instruments de prevenció del tancament o de l’agreujament de l’endeutament en fases prèvies al procediment concursal.

Què inclou?

En cas de continuïtat, conté instruments que l’empresari té per a poder negociar amb els seus creditors i aconseguir una reducció o/i pla de pagaments en el deute, o bé poder vendre el negoci evitant el tancament. Així mateix, la legislació també contempla mesures o instruments de prevenció del tancament o de l’agreujament de l’endeutament en fases prèvies al procediment concursal.

Sovint les empreses retarden la seva entrada en concurs pels perjudicis que es produeixen en el tràfic mercantil, però una sol·licitud de concurs a temps pot ajudar a garantir la viabilitat de l’empresa i evitar responsabilitats en els òrgans d’administració de les societats.

Concurs de persones físiques: procediment de segona oportunitat.

Dintre del procediment concursal, quan és una persona física qui el demana, la mateixa pot optar per l’exoneració total del deute, és a dir, el perdó total del deute, suspenent embargaments i execucions mentre es tramita el procediment i acabant arxivant els procediments de reclamació dels deutes mentre es tramita el procediment.

Aquest procediment articula diverses vies per obtenir l’exoneració, total o parcial (acollint-se per part del deute a un pla de pagaments), que dependrà de la situació concreta del deutor i especialment, dels seus actius i tipus d’endeutament. Per això, s’haurà d’analitzar cada situació per veure la seva aplicació concreta i també si es donen els requisits subjectius per accedir a aquest procediment.

Segona oportunitat

Coneixes aquesta eina jurídica? Serveix per demanar l’exoneració dels deutes que puguin arrossegar les persones, siguin empresàries o no.

El mecanisme de la segona oportunitat es configura com una eina jurídica molt efectiva dirigida a l’exoneració dels deutes de les persones físiques. 

Poden tenir-hi accés:

 • les persones físiques empresàries – autònomes -,
 • les persones físiques que no ho són però que poden arrossegar deutes derivats de la seva condició de particular, i també deutes vinculats a un passat en què van desenvolupar una activitat econòmica, o com a responsables de deutes d’una persona jurídica de la qual han estat socis o administradors.

La finalitat d’aquest procediment es poder alliberar el deutor persona física dels deutes a què no pot fer front, i així poder començar de zero, és a dir, garantir un nou inici, un fresh start.

Com funciona?

Per poder aconseguir l’exoneració dels deutes al 100%, és aconsellable iniciar ‒prèviament al procediment judicial‒ un procediment de mediació per intentar arribar a un acord amb els creditors.

Posteriorment, el procediment passa a ser judicial i desemboca en una resolució en què el Jutjat, si es reuneixen els requisits, acorda l’exoneració del passiu que aquell deutor no ha pogut satisfer. L’exoneració pot ser automàtica sense cap tipus de condició, o provisional, esdevenint aquesta última definitiva una vegada sotmès el deutor a un pla de pagaments que aprova el Jutjat, i que està sotmès a uns criteris que es basen en la bona fe i en la capacitat econòmica real del deutor.

Com et podem ajudar?

Des del Departament Jurídic de PIMEC t’oferim l’assessorament jurídic i acompanyament en el procediment d’aplicació de l’exoneració del passiu insatisfet a les persones físiques, tant en l´àmbit extrajudicial –iniciant i acompanyant el deutor en el procediment de l’acord extrajudicial de pagaments– com en l’àmbit judicial, portant la direcció lletrada del mateix davant del Jutjat i l’administració concursal, i sol·licitant l’exoneració del passiu insatisfet.

En concret, el servei engloba:

 • Anàlisi de la situació econòmica i patrimonial del deutor. Anàlisi del tipus de passiu no satisfet i dels actius del deutor.
 • Assessorament jurídic en el procediment d’inici d’expedient d’acord extrajudicial de pagaments. Sol·licitud de mediador, i assessorament i acompanyament en la proposta de pagaments i a la Junta de Creditors.
 • Assessorament jurídic i direcció lletrada al procediment judicial de concurs consecutiu.
 • Sol·licitud d’exoneració de passiu insatisfet.
 • Confecció de pla de pagaments, en el seu cas.

Per a poder tenir un primer anàlisi de la situació d’endeutament, a la que poguessis estar exposat/ada, realitza aquest test (clica aquí)

Registre de patents i marques

Des de PIMEC oferim el servei de registre de marques a nivell nacional i europeu, i també el registre de patents.

Una marca sempre ajuda a conèixer les empreses i autònoms al seu mercat de treball. La utilització d’aquest distintiu és bàsica si volem que els nostres productes i/o serveis es diferenciïn d’altres empresaris.

Com registrem una marca?

 • Corroborem que no existeixi una marca semblant registrada
 • Omplir sol·licituds i presentar-les davant l’òrgan competent
  *per registrar marques s’han d’abonar unes taxes i presentar-les amb la sol·licitud
 • Seguiment fins a l’obtenció del títol de la marca

Una patent és un títol que reconeix el dret d’explotar en exclusiva la invenció patentada, impedint a d’altres la seva fabricació, venda o utilització sense consentiment del titular. Com a contrapartida, la atent es posa a disposició del públic per a coneixement general.

Qué inclou el registre d’una patent?

 • Assessorament i requisits per registrar una patent
 • Omplir instància per la qual se sol·licita la patent, amb model oficial
  *per registrar patents s’han d’abonar unes taxes i presentar-les amb la sol·licitud
 • Seguiment fins a l’obtenció de la patent 

Gràcies a l’acord amb R.VOLART PONS & CIA S.L propietat Industrial i Intel·lectual, ampliem els serveis tant a nivell nacional com internacional. Consulta’ns!

Dret Bancari

El sistema bancari és un complex aparell que ha d’assignar els fons capitalitzats entre aquells amb necessitat de capital. Per això, el dret bancari recull la normativa sobre funcionament i bones pràctiques de les entitats financeres amb els seus clients.

Cada cop més, les empreses i professionals requereixen assessorament en aquesta matèria amb l’objectiu d’assolir els coneixements necessaris per valorar riscos en la contractació bancària; o bé si la informació rebuda per les entitats bancàries o financeres ha estat transparent i s’ajusta al Codi de Bones Pràctiques per defensar els seus drets.

Què oferim?

 1. Anàlisi i avaluació de la contractació bancària. Revisió de riscos derivats de la contractació.
 2. Estudi sobre viabilitat de reclamacions judicials al·legant clàusules abusives o la nul·litat.
 3. Estudi del vici del consentiment a l’hora de formalitzar la contractació bancària; per exemple, préstecs ICO.
 4. Interposició de reclamacions sobre nul·litat d’hipoteca multidivisa, swaps, clàusula sol, despeses bancàries, targetes revolving.
 5. Mediació-negociació en les dacions de béns immobles en pagament de deute.
 6. Xerrada informativa de 2 hores sobre aspectes relacionats amb la contractació bancària i negociació amb entitats bancàries.

Impagaments

Des de PIMEC treballem permanentment per tal d’actuar contra els impagaments que afecten les pimes i autònoms del país.

Hem ajudat a més de mil empreses sòcies a reclamar els seus impagats de manera extrajudicial, mitjançant la redacció i enviament d’un burofax al deutor i negociant amb el mateix el cobrament del deute. Hem aconseguit que més del 50% dels nostres socis recuperin els seus impagats d’una manera amistosa sense arribar als TRIBUNALS. D’aquesta manera PIMEC ajuda a que els seus socis redueixin el perjudici produït per la morositat, oferint la intervenció de professionals experts en aquesta matèria per la resolució de consultes sobre els temes d’impagats, així com l’assessorament sobre  les accions a realitzar per minimitzar l’efecte de la morositat.

Entre les tasques que realitzem, ocupem la presidència de la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad i oferim instruments pràctics per reclamar les factures impagades a través del nostre servei jurídic especialitzat en les àrees civil i mercantil que s’ocupa, a més, de facilitar-te acompanyament en altres aspectes com la redacció de contractes mercantils.

Àmbit civil:

 • Assessorament telefònic i valoració de la reclamació.
 • Negociació extrajudicial i redacció d’acords.
 • Processos judicials: reclamació d’impagats i resolució de contractes.
 • Assessorament sobre la Llei de morositat.

Àmbit mercantil:

 • Assessorament i redacció de contractes mercantils:
  • Arrendaments mercantils:
   • Execució d’obres i prestació de serveis.
   •  Arrendament de locals de negoci.
 • Representació i distribució mercantil:
  • Comissió.
  •  Agència.

Ens comprometem amb la lluita contra la morositat.

Auditoria de contractes

Les empreses i professionals requereixen assessorament en la contractació mercantil, verbal o escrita, per
assolir els coneixements necessaris, determinar el cost econòmic d’un contracte i valorar els riscos jurídics que poden existir per incompliments de les parts.

L’auditoria de contracte pot tenir molts beneficis. Principalment:

 • 1) Conèixer les obligacions d’una empresa;
 • 2) determinar les sancions i penalitzacions derivades d’un incompliment contractual;
 • 3) definir els beneficis d’una renovació o resolució del contracte.

Què oferim?

 1. Anàlisi i avaluació de la contractació mercantil més rellevant en les diferents àrees de l’empresa.
 2. Definició de protocols sobre les obligacions de l’empresa, segons contracte.
 3. Valoració econòmica del contracte en cas d’incompliment.
 4. Programació sobre renovació de contractes. Organització de registre i identificació de la normativa aplicable
  al contracte.
 5. Xerrada informativa de 2 hores sobre el contracte de distribució i agència, compravenda internacional (INCOTERMS); acords de confidencialitat (NDA); contracte de cessió de marques, i de cessió del negoci.

Aquest servei va dirigit a persones autònomes, petites i mitjanes empreses de qualsevol sector.

Protocols familiars

Compartim l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels negocis, tot i que, sovint, el nostre dia a dia no ens permet desenvolupar i preparar un pla per deixar el futur dels nostres negocis a les millors mans, ni per planificar-lo en els diversos aspectes patrimonials o de responsabilitats jurídiques.

El Protocol Familiar és una eina jurídica dins el projecte de relleu, i la implantació d’un pla de successió consisteix en un projecte individualitzat per preparar el document de Protocol, coaching, formació i suport en la implementació.

Consulta el nostre programa Relleupime.

Protocol per a la protecció del secret empresarial

Serveix per oferir mecanismes eficaços de cara a la protecció dels secrets empresarials o qualsevol altra informació que pugui ser considerada confidencial per l’empresa.

D’acord amb la nova llei de secrets empresarials, i la importància de protegir els coneixements tècnics i la informació empresarial no divulgada (secrets comercials), t’oferim el servei de confecció i implementació del Protocol per a la Protecció dels Serveis Empresarials, que consisteix en acompanyar-te per a:

 1. Anàlisi de l’àmbit d’actuació de l’empresa (estructura, mercat, vessant laboral, etc.).
 2. Identificació d’objectes susceptibles de protecció actual o potencial (tant productes o serveis, com estratègies de mercat,  fets diferencials de la companyia i avantatges competitius).
 3. Identificació de riscos actuals i/potencial que afectin o puguin afectar el secret empresarial.
 4. Implementació de mesures contractuals per la protecció i/o mesures sancionadores o indemnitzatòries en cas de vulneració.

El 12 de març de 2019 va entrar en vigor la Llei 1/2019, de 21 de febrer, de Secrets Empresarials, seguint la Directiva del Parlament Europeu de 2016, amb l’objectiu de garantir que la competitivitat de les empreses estigui protegida de manera adient, contra la obtenció, ús i revelació il·lícites de la informació empresarial no divulgada (secrets empresarials). També pretén millorar les condicions i el marc de desenvolupament i l’explotació de la innovació i la transferència de coneixement.

Les empreses gestionem la confidencialitat de certes dades – coneixement tècnic i científic, informació relativa a clients i proveïdors, plans comercials i estudis, o estratègies de mercat -, com a element diferenciador i avantatge competitiu davant la resta de negocis.

No obstant això, estem cada cop més exposats a pràctiques deslleials que persegueixen l’apropiació  indeguda de secrets empresarials, com el robatori, la còpia no autoritzada, l’espionatge econòmic, i ús major de les tecnologies de la informació o la comunicació, que contribueixen a augmentar el risc de tal pràctica.

Protegir-nos davant aquests riscos ha de ser prioritari per a qualsevol negoci, de manera que puguem disposar del Protocol per a la Protecció dels Serveis Empresarials, a banda explorar altres opcions de seguretat com la Ciberseguretat, que des de PIMEC, també t’oferim i et convidem a explorar com a complement.

Operacions mercantils

Societari: Quina és la forma jurídica que més et convé? T’oferim una tutoria per saber què és el més indicat i et realitzem els tràmits que cal seguir.

 • persona física (autònom, CB, SCP);
 • personalitat jurídica (SA, SRL, SAL, SLL, SCCL).

Assessorament, acompanyament i redacció de pactes entre socis:

Davant la necessitat d’un acompanyament professional en l’elaboració d’aquest tipus de pactes, des de l’àrea mercantil del Departament Jurídic de PIMEC assessorem i acompanyem en la formalització dels pactes entre socis, tenint en compte les necessitats i característiques  del projecte o companyia concreta, fins a consensuar la redacció definitiva que signaran els agents que hi quedaran vinculats. L’acompanyament i assessorament es desenvolupa en diferents fites:

 1. Trobada amb les persones interessades per obtenir informació i feedback sobre el projecte o societat i analitzar les necessitats concretes a l’hora d’implementar el document.
 2. Proposta de redacció tenint en compte l’anàlisi de la situació concreta.
 3. Intercanvi d’impressions entre el professional i les persones interessades des d’un punt de vista jurídic i fàctic.
 4. Redacció final del pacte.
 5. Elevació a públic, si escau.

Revisió i legalització de llibres de la societat:

Segons l’art. 26 codi comerç, totes les societats mercantils tenen l’obligació de portar un llibre d’actes amb almenys el següent contingut:

 • Tots els acords de les Juntes generals i especials i acords dels òrgans col·legiats de la societat.
 • Dades relatives a la convocatòria i la constitució de l’òrgan.
 • Resum dels assumptes tractats.
 • Intervencions de les quals s’hagi sol·licitat constància
 • Acords adoptats.
 • Resultats de les votacions.

A més, la llei de societats de capital estableix per a cada forma social el següent:

 • SOCIETATS LIMITADES: Llibre-registre de socis
 • SOCIETATS ANÒNIMES: Llibre-registre d’accions nominatives
 • SOCIETATS UNIPERSONALS: Llibre-registre de contractes entre el soci únic i la seva pròpia societat.

Un servei de consultoria  d’una hora per resoldre els dubtes més importants en aquesta matèria. Implementar la normativa correctament pot:

 • evitar elevades sancions econòmiques per part de les autoritats de protecció de dades.
 • Disminuir el risc de patir una fuita de dades personals, per exemple, derivada d’un ciberatac.
 • Incrementar la nostra imatge i reputació de marca davant dels nostres clients, en respectar el seu dret fonamental a la privacitat.

Un servei integral:

 • 1 hora de consultoria per fer una revisió dels llibres i veure si compleixen amb la normativa.
 • Actualització de llibres de soci i accions nominatives, llibre-registre de contractes i societats unipersonals, i llibres d’actes, així com la seva legalització al registre mercantil.