Compliance

El compliment normatiu, també conegut com a compliance, és el conjunt de polítiques, procediments i accions que una organització duu a terme per assegurar que les seves activitats s’ajustin a les lleis, regulacions, normes i estàndards ètics aplicables al seu àmbit d’actuació.

Clica al títol del servei per veure’n el detall:

Coneixes l’obligatorietat de tenir un canal de denúncies?

A PIMEC tenim la solució per a la teva empresa: Co-Resol: La teva nova eina digital imprescindible. Canal de denúncies digital segur, confidencial, accessible via app i web, amb plena conformitat amb la legislació i de molt ràpida implementació. I tot això, amb unes condicions econòmiques molt beneficioses per als socis de PIMEC.

En paral·lel, Co-resol és una eina digital que t’ajudarà a millorar la teva imatge de transparència dins la teva organització i davant de clients i proveïdors i, si vols, es pot integrar amb altres canals, com el relacionat amb el protocol de prevenció de l’assetjament sexual o per raó de sexe, per exemple.

Si vols informació sobre els serveis de compliance, emplena i envia el formulari. Gràcies.

Contacte serveis jurídic compliance
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Torna a la pàgina principal dels serveis d’Assessorament Legal


Canal de denúncies

El 13 de març de 2023 entra en vigor l’obligació legal empresarial d’establir un règim de protecció per a les teves persones treballadores que volen informar sobre infraccions internes. 

És a dir, les empreses han d’oferir a les seves persones treballadores un sistema que permeti fer les denúncies confidencials internes, i des de PIMEC posem a disposició de les empreses sòcies la solució tecnològica amb unes condicions econòmiques molt beneficioses per als socis de PIMEC: el Canal Co-Resol.

Co-Resol és un canal de denúncies digital segur, confidencial, accessible via app i web, amb plena conformitat amb la legislació i de molt ràpida implementació.


Sobre la legislació

El passat 21 de febrer de 2023 es va publicar al BOE la Llei 2/2023, per la qual es regula la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció que transposa a l’ordenament jurídic la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell i que entrarà en vigor el pròxim 13 de març de 2023.

La llei estableix un règim de protecció davant de les represàlies que puguin patir les persones físiques que informin sobre accions o omissions que comporten infracció normativa d’àmbit nacional i comunitari amb rellevància penal o administrativa.

A qui va dirigit:

 • Persones físiques o jurídiques que tinguin contractades 50 o més persones.
 • Persones jurídiques que entrin dins de l’àmbit d’aplicació dels actes de la UE en matèria de serveis, productes i mercats financers, prevenció del blanqueig de capitals o del finançament del terrorisme, seguretat del transport i protecció del medi ambient, amb independència del nombre de treballadors.
 • Partits polítics, sindicats, organitzacions empresarials i fundacions creades pels uns i els altres, sempre que rebin o gestionin fons públics.
 • Totes les administracions públiques nacionals, regionals o locals amb més de 10.000 habitants.

Termini màxim d’implantació:

 • 13 de juny de 2023: Totes les administracions, els organismes, les empreses de 250 o més persones treballadores i altres entitats que hi estiguin obligades, independentment de la seva mida.
 • 1 de desembre de 2023: Les entitats jurídiques del sector privat amb un nombre de treballadors d’entre 50 i 249, així com els municipis de menys de 10.000 habitants.

Com ha de ser aquest canal de denúncies o canal intern d’informació:

 • El responsable de la implantació serà l’òrgan d’administració o òrgan de govern de cada entitat.
 • Designació d’un Responsable del Sistema d’Informació que, de manera natural, si ja existeix, és la figura del Compliance Officer.
 • Pot haver-hi diferents canals, però s’han d’integrar en un sistema que permeti (i només ho pot fer un canal digital):
  • L’anonimat.
  • La confidencialitat de la identitat de l’informant i de qualsevol tercer esmentat en la comunicació, i de les actuacions que es desenvolupin en la gestió i tramitació de la mateixa.
  • La conformitat amb la legislació de protecció de dades.
 • Obligació de respondre a l’informant en un termini de 7 dies a partir de la recepció del cas i donar-li feedback sobre la resolució dins dels següents 3 mesos.

Règim sancionador:

 • Les persones físiques podran ser multades amb una quantia de 1.001€ i fins a 10.000€ per la comissió d’infraccions lleus; de 10.001€ i fins a 30.000€ per la comissió d’infraccions greus, i de 30.001€ i fins a 300.000€ per la comissió d’infraccions molt greus.
 • Les persones jurídiques seran multades amb una quantia de fins a 100.000€ en cas d’infraccions lleus, d’entre 100.001€ i 600.000€ en cas d’infraccions greus, i d’entre 600.001€ i 1.000.000€ en cas d’infraccions molt greus.
 • Possibilitat addicional de:
  • L’amonestació pública.
  • La prohibició d’obtenir subvencions o altres beneficis fiscals durant un termini màxim de quatre anys.
  • La prohibició de contractar amb el sector públic durant un termini màxim de tres anys.

Codi ètic

Els pilars bàsics d’una empresa estan recollits en el CODI ÈTIC I DE CONDUCTA, on es defineix la filosofia, principis, valors, pautes ètiques i de conducta de l’empresa, fixant les normes i directrius per afrontar assumptes o dificultats que poden sorgir durant la gestió empresarial per part de les persones treballadores.

El codi de conducta estableix les normes internes de l’organització, i el codi ètic va més enllà, introduint eines en la gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC), en què es desenvolupen àmbits com el laboral, bon govern, medi ambient, igualtat…

Els beneficis per a les empreses de disposar d’un Codi ètic i de conducta són múltiples: a nivell intern ajuda a fer que tota la plantilla conegui la manera com l’empresa espera que actuï, ofereix una resposta àgil i eficient en cas de conflicte, i propicia la creació d’una cultura empresarial pròpia. A nivell extern, millora la imatge corporativa davant la societat, i augmenta la fidelitat de consumidors, proveïdors i altres grups d’interès de l’empresa. 

Recomanem que les empreses disposin d’aquests codis per donar a conèixer aquelles pràctiques que considerin acceptables i les que no, i també perquè proporcionen a l’empresa una base per avaluar els seus plans i accions de futur.  

Prevenció de delictes corporatius

El pla de prevenció de delictes és un sistema regulat en el Codi Penal perquè les empreses implantin un programa de prevenció de delictes, que es concreta en l’adopció d’un “PROGRAMA DE COMPLIMENT CORPORATIU” de manera que l’existència prèvia d’un model de vigilància i control idoni per prevenir delictes podrà arribar a EXIMIR a la persona jurídica i física de responsabilitat penal.

Què oferim?

Fase 1r any:

– Anàlisi i avaluació de riscos penals inherents.
– Actes de l’òrgan de govern/administració aprovant el mapa de riscos i nomenant la funció del COMPLIANCE.
– Reglament canal ètic.
– Formació genèrica sobre la responsabilitat penal de la persona jurídica (duració estimada 60 min).
– Plataforma gestió Whistierisks.
– Canal de denúncies. https://www.pimec.org/ca/pimes-autonoms/serveis/assessoria-juridica/co-resol-un-canal-denuncies-segur-confidencial

Fase 2n any i posteriors:

– Servei de manteniment de la plataforma de gestió Whistierisks.
– Revisió del mapa de riscos inherent (s’analitzaran canvis estructurals d’activitat, normatius penals que hagin pogut modificar el mapa de riscos inherent inicial).
– Formació de 4 hores sobre aspectes relacionats amb el Model bàsic de Prevenció de Delictes Corporatius.