Portal de Transparència

PIMEC, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, com a agent social més representatiu de Catalunya, es regeix pels principis de bon govern i transparència, els quals, entre d’altres, garanteixen l’accés a la informació mínima essencial relativa als àmbits d’actuació de l’Entitat.

En compliment de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de la Generalitat de Catalunya, PIMEC posa a disposició dels seus associats i de la societat en general tota la informació de caràcter organitzatiu, econòmic i sobre la seva interrelació amb els organismes de l’administració pública en aquest Portal de transparència.


Gestió econòmica, Pressupostària i patrimonial


Comptes anuals


Pressupost


Memòria

Torna a l’índex