Qui som

PIMEC és l’organització empresarial més representativa de Catalunya que representa i defensa els interessos de les micro, petites i mitjanes empreses i persones autònomes, i treballa per afavorir el creixement empresarial i la competitivitat en benefici del progrés social i econòmic del país.

Fundada l’any 1974, és una confederació empresarial multisectorial, independent i autònoma de qualsevol organisme, poder o entitat tercera. Compta amb una xarxa territorial de 28 delegacions i oficines repartides arreu del territori català, així com amb una delegació a Brussel·les i una representació permanent a Madrid. Actualment, PIMEC l’integren més de 300 gremis i associacions empresarials de diferents sectors i territoris d’àmbit català i més de 150.000 empreses associades.

A través de la participació institucional i el diàleg social en més de 900 taules i comissions de treball amb les administracions públiques, PIMEC defensa posicionaments, mesures i propostes que incideixen en iniciatives legislatives, polítiques públiques i problemàtiques que impacten sobre el teixit empresarial amb l’objectiu de potenciar el desenvolupament de les pimes i persones autònomes i emprenedores, que representen el 99,8% del total d’empreses, el 70% de l’ocupació i el 65% del PIB del nostre país.

Vols saber més?


Missió, visió i valors

Com a organització empresarial més representativa de Catalunya, PIMEC representa i defensa els interessos i els valors de la pime i els autònoms davant de les administracions, la resta d’agents socials i la societat en general, i contribueix activament al seu creixement i a la seva competitivitat. A més, PIMEC ofereix a les pimes tots els serveis i eines que ajudin a fer-les més fortes i competitives en un mercat global i sense fronteres.

Ens basem en els valors de la independència, l’honestedat i la transparència.

 • Fomentem l’activisme empresarial per situar les pimes al pont de comandament
 • Defensem les pimes davant la morositat i les posicions de domini
 • Reivindiquem condicions justes per a les pimes en la col·laboració publicoprivada
 • Impulsem el coneixement a través de la formació i la transferència com a palanca d’innovació i transformació
 • Promovem el capitalisme inclusiu

Torna a l’índex

Representació i participació institucional

Les organitzacions empresarials actuen en defensa i promoció dels interessos econòmics i socials que els són propis, principalment a través de la participació i representació institucional. Institucions internacionals, com l’Organització Internacional del Treball (OIT), europees, estatals i autonòmiques, han reconegut l’exercici d’aquest dret propi de les organitzacions empresarials com a agents fonamentals per mitjà dels quals els ciutadans participen en la vida pública i en la definició de les polítiques públiques.

PIMEC té reconeguda la condició d’agent social més representatiu a Catalunya, condició que li permet, en virtut de l’article 45.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i del Decret Llei 9/2020, de 24 de març, pel qual es regula la participació institucional, el diàleg social permanent i la concertació social de les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a Catalunya, de desenvolupament estatutari, estar present i exercir aquesta participació i representació de manera activa en tots aquells consells, comissions, òrgans, institucions o taules dirigides a la participació, assessorament, negociació o concertació en què es prenen decisions sobre la realitat socioeconòmica de Catalunya i es construeixen consensos altament rellevants per a moltes de les institucions del país, en defensa dels interessos de les empreses d’aquest.

Actualment PIMEC participa en més de 900 comissions, taules i fòrums específics de negociació i concertació socioeconòmica a tots els nivells territorials i sectorials. Alguns d’aquests espais més rellevants on som presents són:

 • Consell de Diàleg Social
 • Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya (CTESC)
 • Consell de Relacions Laborals (CRL)
 • Consell del Treball Autònom de Catalunya (CTAC)
 • Consell de Direcció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
 • Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional de Catalunya
 • Agència de Formació i Qualificació Professional de Catalunya
 • Consell Català de l’Empresa
 • Consell de Salut de Catalunya
 • Taula del Diàleg Social de Barcelona
 • Consell Econòmic i Social de Barcelona
 • Patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya

Torna a l’índex

També et pot interessar


Comissions
Sectorials
Territorials
Transparència