Comissions de treball

PIMEC compta amb 10 comissions de treball en els àmbits social, de l’economia, l’empresa i el treball. Formades per empresaris i empresàries i persones expertes independents i que analitzen problemàtiques transversals i comunes per al conjunt de l’empresariat, identifiquen possibles amenaces i plantegen solucions.

Les comissions de treball de PIMEC articulen els seus treballs a través d’informes, estudis i posicionaments per tal de crear opinió i influir en els canvis necessaris per a la competitivitat de les pimes.


Col·laboració Publicoprivada

Defensa els interessos empresarials en matèria de contractació pública i col·laboració publicoprivada amb l’objectiu que les pimes tinguin les oportunitats que els corresponen a través de modificacions legislatives i la facilitació d’eines.

Torna a l’índex

Digitalització i innovació

Promou la transformació digital empresarial i influeix en les polítiques públiques d’aquest àmbit per al desenvolupament d’eines de suport a les pimes i al talent digital i innovador.

  • President: Juan José Berbel
  • Secretari tècnic: Carles Mas (cmas@pimec.org)

Torna a l’índex

Dona i empresa

Promou la igualtat de gènere en el món econòmic i empresarial, tot impulsant el lideratge i el talent femení, potenciant l’intercanvi de coneixement i impulsant el lideratge femení amb un treball en xarxa en tots els sectors econòmics del teixit productiu.

  • Presidenta: Maria Teixidor
  • Secretària tècnica: Maria Àngels Benítez (abenitez@pimec.org)

Torna a l’índex

Economia i fiscalitat

Estudia els impostos i la fiscalitat dels àmbits estatal, autonòmic i local, elaborant estudis i dictàmens per assolir un marc tributari equitatiu en relació amb la capacitat econòmica de pimes i persones autònomes.

  • President: Joan Maria Gimeno
  • Secretari tècnic: Moisès Bonal (mbonal@pimec.org)

Torna a l’índex

Energia

Estudia els costos energètics i el funcionament dels mercats elèctrics i d’hidrocarburs i vetlla pels interessos de les pimes, tot incidint en el model de descarbonització.

  • President: José Enrique Vázquez
  • Secretari tècnic: Moisès Bonal (mbonal@pimec.org)

Torna a l’índex

Internacional

Analitza les tendències internacionals que tenen incidència en l’activitat empresarial i la seva internacionalització.

Torna a l’índex

Laboral

Valora i analitza la normativa i novetats en matèria laboral que afecten les pimes i persones autònomes per tal de millorar-ne el marc legal d’aplicació en benefici de les necessitats de les pimes i les persones autònomes.

  • Presidència: Emma Gumbert i Josep Maria Puente
  • Secretària tècnica: Ariadna Guixé (aguixe@pimec.org)

Torna a l’índex

Sostenibilitat

Treballa i fa difusió de les principals normatives i tràmits en l’àmbit de la sostenibilitat entre el teixit productiu català i vetlla pels interessos de les pimes en les normatives ambientals, tot promovent l’economia circular i la seva transformació.

Torna a l’índex

Universitats

Impulsa la col·laboració entre la universitat i la mipime, des dels consells socials de les universitats catalanes, amb l’establiment de sinergies entre el món acadèmic i el laboral, per tal d’enfortir el mercat de treball català, tot connectant les demandes de les pimes amb l’oferta formativa, i es proposa assolir els reptes de la innovació i el progrés a través de la transferència de coneixement.

Torna a l’índex

PIMEC 2030

És el think tank de l’entitat, que recull les principals tendències que canviaran la manera com ens relacionem amb el món i l’entorn i el seu impacte en el teixit empresarial.

Torna a l’índex

També et pot interessar


Actualitat
L’Observatori
Sectors
Qui som