Sectorials

PIMEC compta amb 10 organitzacions sectorials en els àmbits social, de l’economia, l’empresa, el talent, el comerç, els esports i l’emprenedoria. La patronal constitueix en el seu si organitzacions sectorials pròpies amb l’objectiu d’aplegar gremis i associacions d’un determinat àmbit per tal de tenir més representativitat i coordinar accions d’interès comú envers les administracions o altres agents. Un altre objectiu és el d’atorgar, a través de la sectorial de PIMEC, una articulació i visibilitat a un determinat sector, bé perquè està mancat d’organitzacions pròpies (gremis/associacions), o bé perquè aquestes no representen plenament la realitat o pluralitat d’aquell sector d’activitat.


PIMEC Agroalimentària

Representa les empreses i associacions que exerceixen la seva activitat dins del sector agroalimentari, un dels més importants dins de l’economia catalana. La sectorial aglutina els interessos de diferents gremis i associacions que representen diverses baules de la cadena agroalimentària i la diversitat del sector, des dels pagesos i ramaders fins als processadors d’aliments. A més, defensa les micro, petites i mitjanes empreses i les persones  autònomes del sector, obrint noves vies d’interlocució amb les administracions públiques i vetllant per tal que el dia a dia de tots ells sigui al més viable possible.

  • President: David Coll
  • Secretari tècnic: Carles Mas (cmas@pimec.org)

Torna a l‘índex

PIMEC Comerç

El comerç és un dels pilars de l’economia catalana, i el model comercial català, amb predomini dels negocis petits, familiars i de proximitat, és també un patrimoni de tots que cal preservar. A través de les unions i associacions de botiguers i comerciants a comarques i municipis que en formen part, PIMEC Comerç vetlla per la competitivitat dels comerços de proximitat arreu del país i en defensa els interessos a Catalunya, Espanya i Europa. La força de la sectorial és la garantia de la supervivència i adaptació del model comercial català, que ha estat i és font de riquesa, cohesió social i equilibri urbà i territorial.

Torna a l’índex

PIMEC Esports

Treballa per tenir un coneixement total respecte de la situació de cada un dels subsectors empresarials esportius i per obtenir les millors condicions per al desenvolupament i la prosperitat de les empreses del sector. Busca posar en valor la potència econòmica i la gran projecció empresarial que té el sector esportiu, en tots els seus vessants, tenint en compte que el sector econòmic que representa és transversal i està integrat en l’estil de vida saludable i la quotidianitat de la ciutadania.

Torna a l’índex

PIMEC Formació i Ocupació

El seu objectiu és que les empreses que es dediquen a la formació professional i als serveis ocupacionals disposin d’un entorn favorable i puguin créixer i consolidar-se, tenint en compte la idiosincràsia de cada entitat. Des de la sectorial es vehiculen i s’impulsen les demandes del sector, tant a nivell estratègic com operatiu, influint davant les administracions que desenvolupen accions i programes amb fons públics i/o finançament privat.

  • Presidenta: Imma Estivill
  • Secretària tècnica: Sílvia Miró (smiro@pimec.org)

Torna a l’índex

PIMEC Logística – Clúster Logístic de Catalunya

Actua com a altaveu del sector per alinear estratègies i sumar esforços per potenciar i optimitzar l’activitat industrial a les pimes. Així mateix, contribueix a la millora de la seva competitivitat mitjançant la vertebració, dinamització i modernització de la logística i de la cadena de subministrament.

Torna a l’índex

PIMEC Metall

Aplega les inquietuds i necessitats dels empresaris i empresàries industrials, tot donant respostes concretes a les seves problemàtiques i treballant per millorar la representativitat, la rendibilitat i la projecció del sector. La sectorial treballa dia a dia per a consolidar-se com un fòrum de debat i punt de creació de sinergies, des del qual aglutinar i transmetre el pols del sector.

  • Presidenta: Concha Fuentes
  • Secretari tècnic: Carles Mas (cmas@pimec.org)

Torna a l’índex

PIMEC Turisme

Aglutina els professionals i les associacions d’empresaris del sector dels allotjaments, restauració, espais visitables i turisme actiu de Catalunya, tot treballant per millorar la seva competitivitat i per assolir un model turístic de qualitat, innovador i sostenible.

Torna a l’índex

PIMEC Salut i Social

Analitza i fa un seguiment de la política pública en matèria de salut i sanitat, recollint l’opinió de diferents actors empresarials implicats, com hospitals, laboratoris, farmàcies o entitats socials. La sectorial treballa per garantir la representativitat del sector en els espais institucionals i emet posicionaments públics, a més de relacionar-se amb l’administració, tant a nivell autonòmic com estatal.

  • President: Antoni Torres
  • Secretària tècnica: Sílvia Miró (smiro@pimec.org)

Torna a l’índex

PIMEC Autònoms

És l’associació del col·lectiu de persones treballadores autònomes més representativa de Catalunya. Vetlla per la defensa i representació del col·lectiu i per la difusió del coneixement i posicionaments en favor d’aquest, i desenvolupa accions i ofereix serveis que contribueixen a la competitivitat i al creixement de les persones autònomes, facilitant la seva activitat amb eines i suports de tot tipus.

Torna a l’índex

PIMEC Joves

És el punt de trobada de les persones joves empresàries i emprenedores de tot Catalunya. En formen part persones joves empresàries de menys de 41 anys que provenen d’una àmplia diversitat de sectors i condicions, com persones autònomes, empreses emergents, empresaris/àries que són relleu generacional i empreses de nova creació. La sectorial és l’altaveu de la realitat dels joves empresaris i empresàries i en vehicula les inquietuds i propostes i els reptes que se’ls plantegen com la manca de talent, la cultura del futur o el capitalisme inclusiu.

Torna a l’índex

També et pot interessar


PIMEC Autònoms
PIMEC Joves
PIMEC Comerç