El Departament d'Empresa i Treball aplica la sentència del Tribunal Suprem i registra Plans d'Igualtat sense comissió negociadora en cas de bloqueig sindical, tal com ha demanat PIMEC
10/07/2024

El Departament d’Empresa i Treball aplica la sentència del Tribunal Suprem i registra Plans d’Igualtat sense comissió negociadora en cas de bloqueig sindical, tal com ha demanat PIMEC

La Sala Social del Tribunal Suprem, en Sentència d’11 d’abril de 2024, [rec. 123/2023], es va pronunciar sobre la possibilitat d’elaborar el Pla d’Igualtat de forma unilateral, davant la inexistència de representants legals de les persones treballadores a l’empresa i l’absència de resposta per constituir la comissió negociadora per part dels sindicats més representatius del sector, tal com ja us vam informar. Aquesta resolució és de gran importància per a les petites i mitjanes empreses, ja que en els darrers anys hi ha hagut una gran dificultat per poder inscriure els plans d’igualtat quan no es podia constituir la comissió negociadora tal com estableix l’actual marc normatiu. Els sindicats, aclaparats per la gran quantitat de sol·licituds per negociar plans d’igualtat, sovint no poden donar resposta a les peticions realitzades per les empreses. Això ha portat les empreses a elaborar els plans d’igualtat de manera unilateral, cosa que té com a conseqüència la impossibilitat de registrar els plans per part de l’Autoritat Laboral. La sentència conclou que, si la comissió negociadora no es constitueix per motius aliens a l’empresa, això no ha de ser un impediment per registrar el pla d’igualtat.  Arran d’aquesta sentència, i responent a les necessitats de les nostres empreses, PIMEC ha requerit al Departament d’Empresa i Treball que s’apliqui el criteri exposat a la sentència referenciada en els expedients en curs i, per tant, que procedeixi a autoritzar el registre dels plans d’igualtat quan, per circumstàncies alienes i no imputables a l’empresa, no es pugui acreditar la constitució de la comissió negociadora amb els sindicats, malgrat haver fet la crida en el termini establert en el marc normatiu vigent. De resultes d’aquest requeriment, el Departament d’Empresa i Treball ja està donant compliment a la sentència del Tribunal Suprem i admet el registre dels Plans d’Igualtat com a no acordats acreditant el bloqueig negociador dels sindicats. Així doncs, des de PIMEC celebrem que el Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya apliqui aquesta sentència del Tribunal Suprem, admetent la presentació unilateral per part de l’empresa de la sol·licitud d’inscripció dels plans d’igualtat, com a plans “no acordats”, que no s’han pogut negociar, d’acord amb el previst a l’article 5.3 del RD 901/2020, per la manca d’òrgans de representació legal de les persones treballadores i la impossibilitat de constituir la comissió negociadora per la incompareixença de la part sindical. En aquest sentit, s’admetran a registre sempre que es tracti de supòsits excepcionals en els quals es pugui acreditar la situació de bloqueig en la negociació per la manca de resposta dels sindicats més representatius (CCOO i UGT) i dels representatius del sector de l’activitat de l’empresa a la crida a negociar per part de l’empresa en el termini de 10 dies hàbils, tal com estableix la normativa, acreditant tal situació mitjançant comunicació efectuada per burofax o qualsevol altre mitjà que permeti acreditar de forma fefaent la recepció per part del destinatari o destinatària. Des del Departament Jurídic de PIMEC us podem oferir assessorament i acompanyament en aquestes i altres qüestions d’àmbit laboral.
Compartir:

linkedin share button