Cupons d’iniciació a l’exportació i International E-trade

CONVOCATÒRIA 2024 PRÒXIMAMENT

ACCIÓ, l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa de la Generalitat de Catalunya, farà pública una nova convocatòria de cupons a la competitivitat empresarial, amb un ajut del 100% del seu cost.

La subvenció dels Cupons d’iniciació a l’exportació és un ajut que permet subcontractar proveïdors experts en internacionalització acreditats per ACCIÓ, per tal que t’ajudin a posar en marxa el teu projecte d’exportació, ja sigui en l’elaboració de plans estratègics internacionals, o en l’execució de projectes de caràcter comercial; recerca de potencials clients internacionals i el seu contacte/seguiment/gestió amb l’objectiu d’arribar a acords comercials.

Els Cupons International E-Trade tenen per objectiu incentivar la promoció internacional de les empreses a través dels canals digitals.

Qui es podrà beneficiar?

CUPONS D’INICIACIÓ A L’EXPORTACIÓ

 • Pimes amb establiment operatiu a Catalunya i que han de complir amb els següents requisits:
 • Empreses que no tinguin un volum d’exportacions superior al 25% del total de la seva facturació l’any 2023.
 • Acreditin una facturació mínima de 100.000€ en el darrer execici tancat.
 • Que estiguin al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
 • Empreses que no s’hagi concedit un cupó a la internacionalització al 2023 pel mateix servei.

CUPONS INTERNATIONAL E-TRADE 

Pimes amb establiment operatiu a Catalunya i que han de complir amb els següents requisits:

 • Acreditar una facturació mínima de 100.000 euros l’any 2023.
 • Disposar d’una pàgina web en idioma estranger.
 • Disposar d’un pla de promoció internacional d’un producte o servei que inclogui una selecció de països de destí, una selecció de canals de distribució i un llistat de potencials clients.

Consulta la convocatòria 2023

Consulta les bases 2024

Contacte serveis internacional cupons

Cupons internacionalització

T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Pots subvencionar el 100% dels següents projectes:

Pla de Promoció Internacional

Disseny de l’estratègia internacional de l’empresa: anàlisi del producte o servei, preselecció de mercats potencials amb identificadors objectius, definició dels sectors d’aplicació, selecció de canals de venda i tipologia de clients, pla d’acció i pressupost. Creació de base de dades de clients potencials internacionals del mercat seleccionat en el pla. 

Ajut màxim 2.500 €

Subcontractació d’un Export Manager

Subcontractació a temps parcial d’un Export Manager sènior que t’assessorarà i executarà l’operativa internacional que l’empresa precisi. Prospecció de clients potencials (base de dades) dels mercats desitjats i contacte/seguiment/gestió dels contactes per presentar empresa/producte/servei amb l’objectiu d’arribar a acords comercials. 

Ajut màxim 8.000 €

International E-TRADE

 • Anàlisi de la presència actual de l’empresa als canals digitals.
 • Definició de l’estratègia digital internacional: selecció de mercats i públics objectiu, identificació de la proposta de valor,
 • Definició d’objectius, canals digitals i fases del cicle de venda en els que es treballarà.
 • Pla d’accions a canals digitals i anàlisi de costos aproximats per dur-les a terme.

Ajut màxim 6.000 €

Des de PIMEC et podem ajudar a tramitar aquestes subvencions

Contacte serveis internacional cupons

Contacte serveis internacional cupons

Cupons internacionalització

T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

Agent acreditat per ACCIÓ.

PIMEC és un agent de suport a la internacionalització acreditat en la categoria entitat d’assessorament. Aquest és el segell
que atorga la Generalitat de Catalunya, a través d’ACCIÓ, per identificar quins són els agents que tenen el perfil més adient per a oferir serveis i assessorament en internacionalització a les empreses catalanes.