Organització interna

Contacte serveis talent organització interna
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

← Torna a la pàgina principal de Gestió del talent i formació


Organització interna, descripció i valoració de llocs de treball

Disposar d’una bona descripció i valoració de llocs de treball és essencial tant per a l’empresa com per als treballadors. Des de PIMEC t’ajudem a dur a terme un procediment d’anàlisi, descripció i valoració que té per objecte determinar amb precisió el valor de les diferents tasques dels llocs de treball. Per aconseguir-ho:

 • reorganitzem funcions i rols,
 • dibuixem l’organigrama i identifiquem els llocs de treball,
 • determinem el valor de cada lloc de treball dins l’organització i,
 • dissenyem l’estructura salarial.

Una vegada elaborat aquesta anàlisi, l’organització comptarà amb una correcta definició de tasques i responsabilitats per a cada lloc de treball, i coneixerà el valor o importància relativa de cada lloc dintre de l’organització, eliminant tota mena de biaixos i estereotips de gènere. Tot seguit podrà dissenyar una estructura salarial competitiva.

Aquesta anàlisi dotarà també l’organització de més claredat en la informació dels llocs de treball que, sens dubte, permetrà una millor gestió del talent humà.

Carles Jover · cjover@pimec.org · 93 496 45 00

Clima laboral i gestió de la felicitat a la pime

Gestionar el clima laboral i la felicitat als nostres negocis significa crear l’entorn idoni, adaptat a les tendències i circumstàncies actuals del mercat, que afavoreixi la motivació i el compromís amb el projecte empresarial, i, com a conseqüència, n’augmenti la productivitat.

Per a aconseguir-ho, serà necessària una cultura d’empresa global que situï les persones en el centre d’atenció i decisió, i que, des del punt de vista de la gestió del talent, n’afavoreixi la captació, l’apoderament i la fidelització.

Treballem la gestió de la felicitat en diferents fases:

 1. Fase d’anàlisi de l’entorn i context de l’empresa. Conèixer l’estratègia i les polítiques de gestió del talent desenvolupades.
 2. Fase d’aproximació a través del Baròmetre Pime. Analitzarem les percepcions i la visió que tenen els treballadors de l’entorn on desenvolupen la seva feina.
 3. Participació al workshop de “Felicitat i motivació a la Pime”, on descobriràs què fa feliços els treballadors a les nostres empreses, i què hem de fer per enamorar i fidelitzar el talent.
 4. Fase d’acció on et presentarem l’informe de resultats i et proposarem les activitats i accions més adequades per a treballar la transformació i el canvi cultural.

Els resultats que obtindràs implementant un projecte de la gestió de la felicitat són:

 • Incrementar el compromís i la productivitat del teu equip.
 • Millorar la salut i el benestar personal.
 • Reduir l’absentisme i la rotació laboral.
 • Crear un entorn de treball agradable.

Clàudia Canes · ccanes@pimec.org · 93 496 45 00

Projecta’t: Desenvolupament del talent per a la fidelització de les persones treballadores. Servei subvencionat.

El Programa Projecta’t, subvencionat pel Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, i el Ministeri de Treball i Economia Social i SEPE, i gestionat per PIMEC, ofereix a les empreses una línia de treball per acompanyar-les en el desenvolupament del talent del seu negoci amb l’orientació professional dels seus/ves treballadors/es.

Coneix el potencial del teu equip i fes-lo créixer! 

La captació i fidelització de les persones amb talent és un dels reptes més importants de les organitzacions, i amb el programa Projecta’t t’ajudem a dissenyar i implementar un model de gestió i desenvolupament per aconseguir-ho.

Mitjançant sessions de treball i anàlisi:

 • Detectarem les potencialitats dels equips de treball per planificar l’estratègia de l’organització i millorar i desenvolupar les competències dels/les professionals dins d’aquesta.  
 • Treballarem les competències clau transversals a l’organització i obtindrem un mapa global on ubicar treballadors/es i departaments. 
 • Definirem plans personals de desenvolupament en funció dels interessos de les persones treballadores i les necessitats de l’empresa.
 • Analitzarem els aspectes clau per a l’adquisició de talent dins el teu sector des d’una perspectiva de màrqueting i identitat de marca: Employer Branding.
 • Treballarem el talent corporatiu amb l’objectiu de millorar-ne el rendiment, la motivació i el compromís amb l’empresa.

Les actuacions realitzades per a la definició dels plans de desenvolupament personal es realitzaran en el marc del programa subvencionat Projecta’t per a l’orientació professional de persones treballadores ocupades, que promou el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.

Clàudia Canes · ccanes@pimec.org · 93 496 45 00

Pla d’acompanyament en la gestió de persones

Us acompanyem per a crear, organitzar o donar suport a l’àrea de gestió dels recursos humans, aportant les eines i recursos que han de facilitar l’operativa, la motivació, el desenvolupament, l’adaptació als canvis o l’assoliment dels reptes de les persones de l’equip.

Treballem, conjuntament amb tu, un pla integral amb els següents àmbits d’acció:

 • Delimitar i definir l’estructura organitzativa, els òrgans de govern, i les responsabilitats i la descripció dels llocs de treball.
 • Elaborar el Manual intern de Recursos Humans per disposar de les eines o protocols necessaris per a gestionar la relació diària amb els treballadors.
 • Dissenyar i implementar un Pla de comunicació per potenciar el lideratge i millorar la gestió de la motivació, el compromís i l’efectivitat de l’equip.
 • Dissenyar un pla d’acollida i benvinguda per a implicar les persones des de la seva incorporació a l’organització.
 • Desenvolupar i definir una política retributiva coherent i equitativa.
 • Implementar mesures innovadores per fomentar una empresa atractiva i saludable.
 • Implementar mesures d’adaptació a la transformació digital o a les noves tendències de treball.
 • Realitzar un estudi de clima i satisfacció dels treballadors.
 • Realitzar una detecció de necessitats formatives que permeti mobilitzar i construir equip amb activitats de formació, experiències outdoor o voluntariat corporatiu.

Clàudia Canes · ccanes@pimec.org · 93 496 45 00

Retributiv@ – Servei de gestió salarial i avaluació del rendiment

En les polítiques de gestió de persones, la retribució és un factor estratègic que permet promoure la implicació i la motivació de les persones amb els resultats de negoci.

El servei consisteix a:

 • Realitzar una anàlisi de l’estructura salarial en funció dels llocs de treball i comparar-la amb els salaris de mercat.
 • Dissenyar un sistema d’avaluació del rendiment per valorar la contribució de les persones als objectius de negoci.
 • Definir la política retributiva que permeti atraure, fidelitzar i motivar el talent.

Què obtindràs amb aquest servei:

 • Una eina estratègica de gestió del talent.
 • Disposar d’indicadors per a la presa de decisions.
 • Compensar en funció de la implicació de les persones i dels seus resultats.
 • Disposar d’informació objectiva per a la negociació salarial.

Durada: 2-6 mesos

Clàudia Canes · ccanes@pimec.org · 93 496 45 00

Outplacement: model win-win per a la transició professional exitosa

Quan ens trobem amb dificultats i hem d’afrontar un procés de reestructuració, i accedir a la recol·locació, des de PIMEC t’acompanyem en aquest difícil procés per tal que:

A més de la llarga experiència en serveis d’orientació professional i del nostre coneixement del mercat de treball, a PIMEC estem acreditats i registrats com a Empresa de Recol·locació, i posem al teu servei els millors professionals tècnics, apostant i impulsant les empreses socialment responsables i sostenibles.

 1. l’impacte social i emocional sigui mínim,
 2. les empreses mantinguin la seva reputació,
 3. i la desvinculació dels treballadors sigui el més respectuosa possible.

En què et podem ajudar?

Per a l’empresa:

 • Cuidar la teva imatge pública i reputació (corporate branding).
 • Millora del clima laboral, demostrant compromís amb el personal.
 • Participar en pràctiques responsables, ètiques i humanes amb els professionals afectats que s’han de desvincular de l’empresa, i reubicar-los amb les millors condicions i en el mínim temps possible.
 • Acompanyament i suport als responsables de la gestió del talent, en relació amb la càrrega de treball i a nivell emocional.
 • Minimitzar el nombre de litigis, amb l’estalvi de temps i econòmic que se’n deriva.
 • Complir amb la llei: llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, i arts. 3.2 i 9 del reial decret 1483/2012, de 29 d’octubre

Per al treballador/a afectat/ada:

 • Orientació professionalitzadora: itineraris personalitzats destinats a definir el perfil professional i a donar eines per a la recerca de feina.
 • Formació: accés a un ampli ventall d’oferta formativa pròpia de pimec online, híbrida i presencial per complementar i desenvolupar les competències personals i professionals.
 • Intermediació: servei de consultoria i gestió del talent i accés al portal de feina pimecjobs.
 • Atenció personalitzada: acompanyament i assessorament als/les professionals desvinculats/des per part d’un equip especialitzat.

PIMEC està registrada com a Empresa de Recol·locació amb el núm. 0900000071

Victòria Moreno · vmoreno@pimec.org · 93 496 45 00