Atrau i fidelitza el talent

Adaptar-se avui, liderar demà: el talent del futur ja és aquí.

Els valors del nou talent de les generacions actuals han canviat per diverses raons que responen a les transformacions socials, econòmiques, tecnològiques i culturals.

Les preguntes ja no les fa l’empresa, les exposa el candidat: Quin estil de lideratge teniu, quines polítiques de flexibilitat i conciliació apliqueu, quines possibilitats de promoció o pla de carrera oferiu, entre d’altres.

Si ets una empresa sòcia de PIMEC, demana cita per a una primera sessió per videoconferència amb els nostres experts. Revisarem la situació a la teva empresa i identificarem avantatges i mancances en aquesta àrea.


Deixa’ns les teves dades i ens posarem en contacte amb tu. Gràcies.

Contacte serveis talent organització interna
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.


Si no acceptem la realitat del nou talent i posem fil a l’agulla, podem trobar-nos amb una varietat de reptes que afecten l’operativa, competitivitat i sostenibilitat del negoci a llarg termini.

És clau que les empreses s’adaptin i alinin les seves polítiques a la nova demanda del mercat laboral, convertint-se en organitzacions atractives i aconseguint:  

 • Captació de candidats qualificats
 • Reputació i imatge pública positiva
 • Bon ambient de treball, diversitat i innovació
 • Baixa rotació i reducció de costos de contractació
 • Motivació i alta productivitat
 • Evitar l’estancament i guanyar competitivitat

Imprescindibles en la gestió del talent

Cultura i employer branding

Transforma la teva empresa en el lloc on totes les persones volen treballar. Atrau, motiva i fidelitza el talent amb una cultura organitzativa amb propòsit i un entorn inspirador.

Polítiques salarials i gestió per objectius

Ajudem a optimitzar les estructures salarials alineades a incentius de rendiment i objectius estratègics per a impulsar el compromís i la productivitat de les persones.

Organització interna, descripció i valoració de llocs de treball

Analitzem i definim rols i responsabilitats per establir estructures organitzatives. T’ajudem a millorar l’eficiència operativa promovent un entorn de treball just i motivador.

Benestar corporatiu i empresa saludable

Dissenyem i implementem programes de benestar a través de la salut física i mental, l’equilibri entre la vida personal i laboral i la promoció d’hàbits saludables. L’objectiu és crear un entorn i ambient de treball positiu i sostenible

Plans d’onboarding, inclusió i diversitat

Ajudem a les empreses a integrar les noves incorporacions de manera fluida, creant cultures inclusives que valoren la diversitat. Fomentar un entorn de treball on les persones es sentin benvingudes, valorades i apoderades per a la contribució i èxit organitzatiu.

Claudia Canes · ccanes@pimec.org · 93 496 45 00

Torna a l’índex

Quines són les possibles conseqüències per a una empresa si no s’adapta a les noves demandes i valors de les noves generacions del treball?

Si una empresa no s’adapta a les noves demandes i valors de les noves generacions de treball, pot afrontar una sèrie de conseqüències negatives que afecten tant la seva capacitat d’atreure com de retenir talent, així com la seva competitivitat i reputació global. Algunes de les principals conseqüències són:

1. Dificultats per Atreure Talent

 • Manca de Candidats Qualificats: Les noves generacions poden evitar treballar en empreses que no alineen amb els seus valors, fent més difícil atraure professionals qualificats.
 • Reputació Negativa: Una imatge d’empresa antiquada o no alineada amb valors moderns pot fer que l’empresa tingui una mala reputació entre els potencials candidats.

2. Problemes de Retenció de Personal

 • Alta Rotació: Els empleats insatisfets amb la cultura i les polítiques de l’empresa són més propensos a marxar, augmentant la rotació i els costos associats a la contractació i formació de nous treballadors.
 • Desmotivació i Baixa Productivitat: La manca d’alineació amb els valors dels empleats pot resultar en desmotivació, menor compromís i, en conseqüència, menor productivitat.

3. Impacte Negatiu en la Cultura Corporativa

 • Ambient de Treball Negatiu: La incapacitat de promoure un entorn de treball inclusiu, respectuós i flexible pot resultar en una cultura corporativa tòxica, afectant la moral dels empleats.
 • Falta de Diversitat i Innovació: No adoptar polítiques que fomentin la diversitat i la inclusió pot limitar les perspectives diverses i la innovació dins de l’empresa.

4. Desavantatges Competitius

 • Pèrdua de Competitivitat: Empreses que no s’adapten a les noves tendències laborals poden quedar-se enrere respecte a competidors que sí ho fan, perdent avantatges en termes d’eficiència, innovació i atracció de talent.
 • Reducció en la Qualitat del Servei o Producte: La manca de talent qualificat i motivat pot afectar la qualitat dels productes o serveis oferts per l’empresa.

5. Impacte Financer

 • Augment dels Costos de Contractació: Alta rotació i dificultats per atraure talent poden incrementar els costos de contractació i formació de nous empleats.
 • Pèrdues en Productivitat: La desmotivació i la baixa moral poden traduir-se en una productivitat reduïda, afectant els ingressos i beneficis de l’empresa.

6. Reputació i Imatge Corporativa

 • Mala Imatge Pública: No adaptar-se a les noves demandes pot afectar negativament la imatge de l’empresa davant del públic general, clients i altres stakeholders.
 • Desconnexió amb el Mercat: La percepció de ser una empresa antiquada o no alineada amb els valors actuals pot allunyar clients que busquen associar-se amb empreses modernes i responsables.

7. Dificultats en la Innovació i Adaptació al Mercat

 • Risc d’Estancament: Sense la perspectiva i l’energia de les noves generacions, l’empresa pot tenir dificultats per innovar i adaptar-se als canvis del mercat, cosa que pot conduir a una pèrdua de rellevància.

Torna a l’índex

← Torna a la pàgina principal de Gestió del talent i formació