Mediació d’assegurances

Cobreix tots els riscos de l’empresa i de l’empresari, i optimitza la despesa anual en assegurances!

Des de PIMEC oferim assessorament per la cobertura dels diversos riscos tant de l’empresa com de l’empresari.

Per demanar més informació emplena el formulari, o bé contacta amb Mediació d’Assegurances: mediacioassegurances@pimec.org · Tel. 900 10 49 68 / 93 496 45 00.

Clica a continuació a cada servei per veure’n el detall:

“PIMEC MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES” és un servei prestat per PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L., NIF B–63.832570, inscrita al Registre de Mediadors de la DGSFP, número de registre J-2.495. Pòlissa de RC i capacitat financera d’acord l’article 157 del RDL 3/2020 de transposició de la Directiva (UE) 2016/97 sobre la distribució d’assegurances.  Domicili Social: Viladomat, 174, Barcelona.   La Confederació Empresarial “PIMEC, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA” actua com a col·laborador extern de PYME MEDIACIÓN CORREDURÍA DE SEGUROS, S.L.

Contacte serveis estratègia assegurances
T’informem que el Responsable del Tractament, PIMEC, petita i mitjana empresa de Catalunya, amb NIF G61512257, tractarà les teves dades personals d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Les teves dades, proporcionades a través d’aquest formulari, es tractaran en virtut del teu consentiment i amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta, petició o sol·licitud d’informació. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la finalitat per a la qual han estat recollides i no se cediran a tercers excepte aquells casos en què existeixi una obligació legal o contractual. Pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, o oposició al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades, dirigint-te al Responsable del Tractament per correu postal al c/ Viladomat, 174. 08015 Barcelona, o mitjançant correu electrònic a privacitat@pimec.org.

Pots obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades en la nostra Política de Privacitat.

PIMEC Audit: Audit Gratuït de les assegurances

Demana una revisió GRATUÏTA de les teves assegurances contractades i aprofita aquest servei totalment adaptat a les teves necessitats.

L’auditoria d’assegurances és un servei que té com a objectiu l’optimització de la despesa anual dedicada a les assegurances i la determinació d’un pla de protecció integral en funció de les necessitats de cada client.

Aquest procés consisteix en:

 • Opció de visita presencial, o bé videoconferència, amb l’assessor-assegurador per recopilar la informació necessària sobre el negoci.
 • Revisió de les assegurances actuals.
 • Informació al client de les duplicitats i deficiències detectades.
 • Assessorament sobre els productes asseguradors adients a la situació detectada.
 • Exposició del funcionament de cada assegurança i dels passos a seguir en cas de sinistre.

Si estàs interessat/ada, emplena el formulari marcant la opció!

Torna a l’índex


Protecció per al teu negoci

Assegurances de danys per a negocis i comerços

Cotitza online l’assegurança per protegir el teu negoci d’incidències que poden afectar la continuïtat de l’activitat.

Les assegurances de danys donen una protecció integral al negoci amb cobertures adaptades segons l’activitat (oficines, despatxos professionals, comerços, etc.) i protegeixen el teu negoci de les incidències que poden afectar la continuïtat de l’activitat com, per exemple, una fuita d’aigua, robatori, incendi, etc.

Des de Pimec Mediació d’assegurances et donem accés al càlcul de la prima de l’assegurança de danys per al teu negoci o comerç. Accedeix al cotitzador i introdueix les característiques del teu negoci o comerç.

Torna a l’índex

Assegurança de personal clau (Key person)

L’assegurança de personal clau (key person) té com a objectiu que les empreses es protegeixin davant l’impacte financer que pot ocasionar l’absència permanent d’un empleat essencial.

Consisteix en el pagament d’una indemnització a l’únic beneficiari, que és la mateixa empresa, per causa de l’absència d’un empleat denominat “personal clau”, les activitats del qual són vitals per a l’empresa i per assegurar la continuïtat del negoci.

És essencial que els negocis de tots els sectors i dimensions analitzin les seves necessitats sobre persones clau quan valoren els seus riscos. El personal clau és únic i ha de ser avaluat per determinar la magnitud del risc i fer el càlcul de la indemnització que ha d’assegurar la pòlissa.

Pimec Mediació d’assegurances compta amb un equip altament especialitzat que avaluarà les circumstàncies de la teva empresa i t’assessorarà i et guiarà per contractar l’assegurança de personal clau que s’adapti a les teves necessitats.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex


Protecció Patrimonial

PIMEC Auto

Des de Pimec Mediació d’Assegurances t’oferim una assegurança d’automòbil adaptada a les teves necessitats: ja sigui a tercers, a tot risc o amb franquícia. Amb el nostre comparador cerquem la millor opció asseguradora entre les companyies més solvents del mercat i al millor preu.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Empresa

Com a empresari, necessites la màxima seguretat i tranquil·litat per desenvolupar la teva feina sense que es vegi interrompuda per fets imprevistos. El més mínim problema –danys, reclamacions de tercers, interrupció de l’activitat, etc.– pot influir negativament en els teus ingressos.

Des de Pimec Mediació d’Assegurances t’oferim la possibilitat de revisar gratuïtament la teva assegurança actual: per comprovar que les cobertures estiguin adaptades correctament a les característiques de la teva activitat i que estàs pagant el correcte.

 • Àmplia gamma d’assegurances per trobar la cobertura a la mida de la teva activitat (multirisc empresarial, responsabilitat civil, transports, etc.).
 • Primes molt competitives.
 • Suport integral en cas de sinistre, defensant sempre l’interès de l’assegurat.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Accidents conveni

Des de Pimec Mediació d’Assegurances posem a l’abast dels socis les assegurances d’accidents conveni ofertes per companyies especialistes en la cobertura d’aquest tipus de riscos.

Aquesta assegurança s’estableix en el conveni en el qual es situï l’activitat de l’empresa i és de caràcter obligatori, però no tots els convenis obliguen a la seva contractació.

Tant si el conveni col·lectiu del teu sector t’obliga a tenir contractada una assegurança d’aquest tipus com si la vols contractar de cara a oferir aquest incentiu als teus treballadors, a Pimec Mediació d’Assegurances trobaràs l’opció que millor respongui a les teves necessitats.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Responsabilitat Civil de Consellers i Directius

L’assegurança de D&O protegeix el patrimoni personal dels consellers i directius davant de reclamacions de tercers derivats d’un acte incorrecte o males decisions com a directiu de l’empresa. Proporciona a l’equip gestor les cobertures següents:

 • Despeses de defensa derivades d’una reclamació.
 • Constitució de fiances imposades per atendre la teva responsabilitat civil.
 • Indemnitzacions que estiguis obligat a pagar com a conseqüència de la teva activitat com a alt càrrec o administrador de la societat. 

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex


Protecció personal

PIMEC Subsidi exprés

L’assegurança de subsidi exprés de Pimec Mediació d’Assegurances t’ofereix una indemnització immediata en cas de baixa laboral per malaltia o accident. Només cal aportar la diagnosi i la certificació de la Seguretat Social, sense esperar l’alta mèdica.

Aquesta pòlissa inclou assistència sanitària a l’estranger fins a 10.000 € i transport sanitari a partir dels 25 km des del domicili.

A més, brinda l’opció de contractar de manera complementària la cobertura dels primers 30 dies.  des de 6,02 € al mes addicionals i la possibilitat de doblar la cobertura a 1.800 € al mes.

Les condicions de la cobertura estan subjectes a la normativa de contractació de Mútuacat i han de ser completades i interpretades en funció del reglament del producte Subsidi Exprés.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Vida

La contractació d’una pòlissa de vida et protegeix a tu i a la teva família i garanteix una estabilitat financera en cas de de defunció, incapacitat o invalidesa permanent –total o absoluta– en cas d’accident o malaltia que limitin permanentment les teves capacitats laborals o professionals.

Et protegeix econòmicament aportant ingressos per fer front a les despeses i cobrint la família davant deutes. A més de cobrir la possible hipoteca del teu habitatge o els crèdits que tinguis pendents, l’assegurança de vida proporciona liquiditat econòmica per fer front a les despeses imprevistes que puguin haver.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Dependència

L’assegurança de dependència et protegeix davant la pèrdua d’autonomia personal per realitzar les activitats bàsiques diàries, ja sigui per envelliment, malaltia o accident.

Permet, pel cost d’una prima competitiva –que dependrà de l’edat de l’assegurat i de la renda que vulgui assegurar–, percebre una indemnització econòmica en forma de renda mensual vitalícia en cas que la persona esdevingui dependent en un futur.

A més, cal destacar que les primes pagades a l’assegurança de dependència són deduïbles fiscalment i es redueixen de la base imposable amb els límits anuals establerts.

L’assegurança de dependència et protegeix davant la pèrdua d’autonomia personal per realitzar les activitats bàsiques diàries, ja sigui per envelliment, malaltia o accident.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Laboral

L’assegurança de baixa laboral et permet mantenir els teus ingressos en cas de malaltia o lesió que t’impedeixi exercir la teva activitat. Les prestacions de la Seguretat Social no cobreixen el 100 % dels ingressos i amb una assegurança de baixa laboral podràs cobrir aquest desequilibri econòmic i mantenir els teus ingressos.

 • Elecció de la quantiat diària a rebre en cas de baixa.
 • Possibilitat de cobrar des del primer dia de baixa.
 • Possibilitats d’elecció del període de cobertura màxim per cobrar mentre duri la baixa.
 • Contractació sense reconeixement mèdic previ, només amb una declaració de salut.
 • Indemnització per dies naturals.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex


Protecció Salut

PIMEC Salut

Les assegurances de salut ens permeten accedir a un gran llistat de metges especialistes, tenir més agilitat i flexibilitat a l’hora de concertar una visita i evitar les llistes d’espera, entre altres beneficis.

T’oferim les millors assegurances de salut amb les companyies líders. Busquem l’opció que més s’adapta a tu, que compti amb les cobertures que necessites, i t’oferim el millor preu. 

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Salut col·lectiva

Les assegurances de salut col·lectiva ofereixen múltiples beneficis, tant per a l’empresa com per als empleats:

Beneficis per a l’empresari

 • Beneficis fiscals: deducció de l’impost de societats.
 • Fidelització dels treballadors: és el benefici més valorat pels treballadors (segons l’Informe de la plataforma digital Cobee sobre gestió de la retribució dels treballadors).
 • Possibilitat d’adhesió a una plataforma de retribució flexible a través de PIMEC.

Beneficis per al treballador

 • Incrementa el seu sou net: deducció fiscal de fins a 500 €/any.
 •  Accedeix a preus més competitius i permet incloure familiars de primer grau dins la pòlissa.
 • Facilita la conciliació laboral gràcies a un ampli ventall d’hores de visita.

A PIMEC Mediació d’assegurances, com a professionals en assegurances de salut col·lectiva, treballem amb les companyies líders de mercat i posem a la teva disposició un assessor personal per orientar-te, analitzar riscos i trobar l’assegurança que s’adapta a les teves necessitats, amb condicions especials.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex


Protecció Financera

PIMEC Estalvi i previsió

Realitzar una bona planificació financera del nostre futur és indispensable. A Pimec Mediació d’Assegurances t’assessorem perquè puguis triar el producte d’estalvi o jubilació que s’ajusti millor a les teves necessitats.

 • Treballem amb les companyies asseguradores més solvents i prestigioses del mercat.
 • Sense risc: si ho desitges, disposem de productes amb capital garantit al 100 %.
 • Amb els beneficis fiscals en determinats productes de jubilació.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex

PIMEC Crèdit

L’assegurança de crèdit cobreix la teva empresa davant de possibles impagaments dels seus deutors. Com a soci de PIMEC, pots beneficiar-te de l’assegurança de Cesce Fàcil i les seves nombroses avantatges.

Normes de contractació:

 • Pimes amb ventes assegurables a crèdit fins 5 Mill.€, 

Avantatges de contractar l’assegurança / cobertura de crèdit fàcil:

 • Contractació senzilla amb signatura electrònica.
 • Tarifa plana per despeses d’anàlisi de deutors.
 • Cobertura per deutors sense identificar, cobrint un 60 % de cobertura per aquells clients sense identificar.
 • Sense declaracions de vendes ni pagaments.
 • Servei de recuperació inclòs.
 • Cobertura de vendes de mercat domèstic i exportació a 32 països.

Les condicions de la cobertura estan subjectes a la normativa de contractació de Cesce i han de ser completades i interpretades en funció del reglament del producte Crèdit i Caució.

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex


Protecció Tecnològica

PIMEC Ciberriscos

L’assegurança de ciberriscos et protegeix davant les conseqüències d’atacs cibernètics a l’empresa: danys a la companyia mateixa, possibles responsabilitats civils i fins i tot les pèrdues derivades de la interrupció de la teva activitat econòmica.

Algunes de les cobertures que pot oferir una assegurança de ciberriscos:

 • Un servei tècnic d’actuacions immediates i de contingència.
 • Recuperació de dades.
 • Pèrdues per interrupció del negoci.
 • Responsabilitat per incidents: davant de tercers, organismes reguladors, per publicacions a internet, sancions per industries PCI, assumir la defensa jurídica i pagament de fiances.
 • Ciberextorsió.
 • Frau cibernètic.

Cotitza online l’assegurança

Per a més informació, emplena el formulari si us plau.

Torna a l’índex