PIMECRH

El software de gestió integral de Recursos Humans adaptat a les necessitats de les pimes. Una eina àgil i intuïtiva que t’ofereix una major visibilitat de la teva plantilla i que et permetrà desenvolupar el procés de digitalització de la teva empresa, aconseguint una major eficiència i una gran reducció de costos.

 • Unifica totes les teves eines de gestió de Recursos Humans en un únic espai per optimitzar-ne la gestió.
 • Aprofita la tecnologia per millorar o implementar les polítiques de gestió de personal de la teva empresa.
 • L’estalvi de temps en la gestió de tasques permet reduir costos.
 • Una gestió de personal eficient comporta una millora en la motivació, la implicació i la felicitat de treballadors i treballadores.
 • Centralitza la informació d’altres aplicacions i sistemes d’informació amb un fàcil sistema d’importació de dades.
 • Plataforma multiidioma que inclou el català, castellà o anglès, entre altres.
 • Execució al núvol sense necessitat d’instal·lar cap software en local.
 • Completament configurable per a diferents rols d’usuaris, nivells de permisos, diferents centres de treball, departaments, grups de treball interdepartamentals…

Quines funcionalitats i solucions et dona PimecRH?

Registre de jornada

Compleix els requisits legals i gestiona el registre de la jornada laboral, facilitant l’accés a la informació i el fitxatge per part dels empleats.

 • Soluciona de forma eficaç el registre de jornada per a qualsevol sistema de treball (presencial, mixt, o en remot) o amb flexibilitat d’entrada i sortida.
 • Realitza el marcatge des de qualsevol dispositiu (ordinador, mòbil o tauleta) i amb la possibilitat de geolocalització.
 • Permet crear un punt d’accés fix de registre amb qualsevol dispositiu connectat per wifi.
 • Genera informes automàtics de control i seguiment dels registres i desviacions, de forma individual o grupal, amb tots els còmputs horaris necessaris.
 • Defineix a mida la supervisió dels responsables i genera alertes automàtiques.
 • Disposa de la possibilitat de generar fitxatges massius.

Gestió de vacances i absències

Gestiona d’una forma fàcil i eficient la sol·licitud i autorització de vacances i absències del personal de l’empresa.

 • Genera quadres de comandament i informes automàtics de les hores de presència i absència, vacances realitzades o pendents… amb  una segmentació personalitzada per centres, departaments o projectes.
 • Evita possibles solapaments o torns buits dels grups de treball.
 • Defineix els fluxos d’autorització per a diferents nivells i responsables.
 • Defineix els tipus d’absència i de vacances de forma personalitzada, així com la seva unitat de mesura (jornades, hores o minuts).
 • Configura horaris i calendaris específics per centres de treball, departaments o projectes.
 • Planifica les necessitats de treball amb una visualització personalitzada del calendari d’absències i vacances.
 • Integra la justificació documental d’absències amb el mòdul de gestió documental.

Torna a l’índex

Organització i informació interna

Gestiona totes les dades i informació dels treballadors i les treballadores, així com el model d’organització interna de l’empresa: organigrames, rols i permisos, departaments, responsables o grups de treball.

 • Crea fitxes de personal amb tota la informació que vulguis: contractes, dades curriculars, posició, competències…
 • Centralitza i importa tota la informació que vulguis d’altres eines de gestió amb un fàcil sistema d’importació (dades de nòmines, altes i baixes, contractes…)
 • Comparteix la informació que decideixis amb tota l’organització en un entorn “qui és qui”.
 • Dissenya els organigrames de l’empresa i defineix de forma automàtica quins treballadors  tenen accés a una determinada informació.
 • Genera tants organigrames com necessitis, per projectes, departaments, grups de treball interdepartamentals… amb diferents nivells de responsables.
 • Actualitza la informació de forma automàtica amb la integració del sistema d’altes i baixes.

Gestor documental 

Millora els teus fluxos de treball amb un sistema de gestió documental que permet la localització, gestió i emmagatzematge de tota la documentació rellevant de la teva empresa.

 • Organitza, ordena i centralitza tots els documents de l’organització.
 • Localitza ràpidament qualsevol document amb un potent sistema d’indexació.
 • Integra qualsevol document dins un workflow per fer-ne el seguiment.
 • Disposa d’una traçabilitat total de cada document: qui i quan hi ha accedit, o si han estat signats o validats dins un flux de treball.
 • Valida els documents amb signatura digital o amb signatura manuscrita digitalitzada.
 • Envia o sol·licita la signatura de qualsevol document de forma individual o amb una segmentació massiva.

Torna a l’índex

Comunicació interna

Potencia la comunicació interna de l’empresa amb les diferents eines i recursos que PimecRH posa al teu abast.

 • Disposa d’eines de comunicació com el taulell d’anuncis, la bústia de suggeriments, el xat intern, les galeries d’imatges…
 • Distribueix qualsevol tipus d’informació o documents de forma individualitzada o massiva.
 • Disposa d’una agenda col·laborativa entre departaments o grups de treball específics
 • Defineix i realitza enquestes totalment configurables i assigna-les de manera personalitzada a treballadors/es, departaments, centres de treball…
 • Disposa de tot tipus d’enquestes personalitzables per a la seva utilització (clima laboral, onboarding, Employee Net Promoter Score -eNPS-, qüestionaris de risc psicosocial, cultura organitzacional, avaluació de l’exercici, necessitats de personal, avaluació de formació…).
 • Emmagatzema les dades i analitza l’evolució dels resultats d’una enquesta al llarg del temps.
 • Connecta les teves enquestes amb quadres de comandament o genera informes personalitzats per treure tot el potencial de les dades obtingudes.

Informes i quadres de comandament

PimecRH disposa de diversos sistemes per configurar els teus propis informes i quadres de comandament per analitzar tota la informació recollida a la base de dades.

 • Calcula les mètriques més rellevants per a la teva organització (cost salarial de la plantilla, clima laboral, gestió per objectius, nivells d’absentisme, càrregues de treball, avaluació de l’exercici, rotació de la plantilla…).
 • Defineix quadres de comandament amb els KPI de tota la informació recollida en el sistema.

Torna a l’índex

Portal de l’empleat/da

Els treballadors i les treballadores accediran a un espai de treball únic des d’on podran accedir a totes les funcionalitats de sistema:

 • Consultar i modificar la seva informació personal
 • Sol·licitar i gestionar les seves vacances i absències
 • Realitzar el fitxatge de registre de jornada
 • Rebre tota la informació i documentació de l’empresa
 • Consultar les dades de companys/es, segons els permisos que es defineixin
 • Utilitzar les eines de comunicació interna

Més informació

Tens altres necessitats? Vols ampliar les funcionalitats que ofereix PimecRH?

PIMEC i OpenRH podem donar-te les solucions tecnològiques per a altres àmbits de gestió:

 • Reclutament i selecció de personal. Personalitza els perfils que necessites, publica les ofertes de feina per cobrir llocs vacants, i comunica’t amb el/la candidat/a durant el procés de selecció.
 • Formació. Amb OpenHR Formació tindràs perfectament coordinats els cursos de formació dels empleats alineats amb les necessitats de l’organització a través d’una formació específica i d’acord amb l’empresa.
 • Avaluació de personal i seguiment d’objectius. Defineix i gestiona el teu model d’avaluació de les persones i fes el seguiment dels seus objectius.
 • Gestió d’horaris i torns de treball. Realitza una gestió més avançada del temps dels teus treballadors; monitora les hores i torns del teu equip, visualitza, crea alertes o fes ús dels indicadors que més t’interessi analitzar.
 • Registre de jornada. Compleix els requisits legals i gestiona el registre de la jornada laboral, facilitant l’accés a la informació i el fitxatge per part dels empleats.
 • Control i seguiment de tasques. Podràs estar al corrent de les feines realitzades per cada empleat/ada regularment, i fer un seguiment de tota la feina feta. OpenHR soluciona la gestió de les tasques d’una forma organitzada i des del lloc de treball de cada empleat/ada.
 • Retribució flexible. Gestiona els nivells de satisfacció dels teus empleats perquè puguin gaudir dels beneficis que ofereix l’empresa i posa a la seva disposició els xecs escoles bressol, serveis mèdics, xecs menjar o xecs benzina.
 • Business Intelligence. Accedeix de forma fàcil a les dades per a la creació d’informes i indicadors, necessaris per a la presa de decisions estratègiques. Tindreu en qualsevol moment, i des de qualsevol dispositiu, la informació més completa en temps real.

Torna a l’índex

Preus:

 • Fins a 14 persones treballadores – 50€ al mes
 • De 15 a 25 persones treballadores – 70€ al mes
 • Per a més de 25 treballadors, demaneu una valoració personalitzada. 

Posada en marxa: 125 € (pagament inicial únic). Inclou:

 • Implantació Cloud
 • Importació de dades dels treballadors/es
 • Parametrització de les dades de l’empresa
 • Formació pel responsable de gestió
 • Accés a vídeos i manual autoformatius

Torna a l’índex

Carles Jover · cjover@pimec.org · Tel. 93 496 45 00