Programes de competitivitat i d’estratègia

Gestionem i us acompanyem en diversos programes, pròpis o subvencionats o bonificats, destinats al creixement i consolidació empresarials, i a assegurar la competitivitat de les pimes i negocis de les persones autònomes.

Clica a les opcions a continuació per conèixer cadascun dels programes:

Torna a la pàgina principal de Competitivitat i Estratègia


Relleupime

RelleuPime és un programa d’acompanyament que pretén donar suport en la successió de l’activitat del negoci, i que inclou aspectes estratègics i jurídics, de manera que cap negoci hagi de tancar.

Compartim l’objectiu d’assegurar la continuïtat dels negocis, tot i que, sovint, el nostre dia a dia no ens permet desenvolupar i preparar un pla per deixar el futur dels nostres negocis a les millors mans, ni per planificar-lo en els diversos aspectes patrimonials o de responsabilitats jurídiques.

Des de PIMEC volem donar-te acompanyament personalitzat i orientació perquè puguis prendre la millor decisió per al teu negoci, quan tu ja no te n’ocupis. Amb aquest objectiu hem creat el projecte RelleuPime, basat en una metodologia pròpia i contrastada, i amb el qual ja hem acompanyat més d’un centenar d’empreses.  Compta amb nosaltres per a reflexionar sobre com assegurar-ne la continuïtat, quines decisions estratègiques cal prendre, i quin pla d’accions cal definir.

El relleu és un dels processos més complexos en la vida de l’empresari i es pot realitzar en diferents escenaris:

 • L’empresari té una opció de successió dins de la família
 • L’empresari no té opció de successió dins de la família i necessita plantejar un traspàs del negoci que podrà ser:
  • En l’àmbit de l’empresa (equip directiu) – Manage By Out
  • Venda/traspàs a tercers. 

Prenem especial atenció a la compravenda de negocis, i t’oferim accés a projectes d’empresa en venda. Accedeix a la web del programa aquí.

Maria Josep Contreras · mcontreras@pimec.org · 93 496 45 00 · relleupime.org

Accelera el creixement · Barcelona

Un programa d’acompanyament personalitzat, impulsat per PIMEC i la Diputació de Barcelona, per repensar, transformar l’empresa i identificar les palanques per fer-la créixer. Cofinançat. 

PROPERA CONVOCATÒRIA 2025. Demana més informació aquí.

Annabel Cuatrecases · acuatrecases@pimec.org · 93 496 45 00 · acceleraelcreixement.com

Accelera el creixement · Lleida

Un programa d’acompanyament personalitzat, impulsat per PIMEC i la Diputació de Lleida, per repensar, transformar l’empresa i identificar les palanques per fer-la créixer. Cofinançat.

Propera convocatòria 2024. Fes la teva preinscripció a la web de programa aquí.

Comerç21

Un projecte de PIMEC i la Diputació de Barcelona,  per impulsar el teu negoci comercial. Ja hi han participat més de 150 comerços i les inscripcions són obertes tot l’any. Cofinançat. 

Propera convocatòria 2024. Fes la teva preinscripció a la web de programa aquí.

Estefanía Padial · info@comerc21.cat · 93 496 45 00 · comerc21.cat

Dimensiona pime

Quan es parla d’estratègia empresarial, sovint es fa amb poca concreció i amb confusions respecte al que implica. Més enllà d’una consultoria estratègica, des de PIMEC volem aclarir el terme i ajudar les pimes i els autònoms a fer una anàlisi interna que permeti establir les bases per a un futur de creixement.

Dimensiona Pime és un programa d’acompanyament amb sessions de treball conjuntes, que generarà un full de ruta a 3 anys vista per tal de concretar la dimensió de la nostra pime, ajustar-nos i apropar-nos al dimensionament òptim mitjançant:

 • objectius clars i accions concretes a realitzar,
 • detallant les responsabilitats,
 • recursos necessaris,
 • indicadors d’assoliment,
 • i calendari d’actuació.

Un expert empresarial, amb el suport de tot l’equip d’estratègia empresarial i finançament de PIMEC, professionals que tracten dia a dia amb centenars d’empreses i les seves problemàtiques, oportunitats i casuístiques, participarà i s’integrarà a l’empresa, mitjançant visites setmanals/quinzenals, per treballar conjuntament en aquestes actuacions:

 1. Anàlisi inicial de la situació de l’empresa.
 2. Revisió i millora de la proposta de valor i del model de negoci.
 3. Pla estructurat i constant per a la generació i captació d’oportunitats de negoci.
 4. Revisió i millora de l’estructura i coordinació organitzacional, equips de treball i comercial.
 5. Control i gestió del creixement de l’empresa. Revisió del sistema d’indicadors (KPI).
 6. Revisió i millora dels marges. Anàlisi de costos i preus.  

Maria Josep Contreras · mcontreras@pimec.org · 93 496 45 00

Consolida’t

Programa de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom. Assessorament personalitzat i formació per a la millora de la gestió empresarial. 100% subvencionat.

El col·lectiu d’autònoms és clau i característic de la nostra activitat econòmica.

Per aquest motiu, des de PIMEC i subvencionat pel departament d’Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, posem al teu abast el PROGRAMA CONSOLIDA’T de suport a la consolidació, l’enfortiment i la reinvenció del treball autònom.

Aquest  PROGRAMA té per objectiu l’assessorament personalitzat  i la formació per a la millora de la gestió empresarial. Està previst que hi participin 56 persones autònomes que seran assessorades per persones expertes fins al 30 de novembre del 2024 i que rebran formació especialitzada en diferents matèries. 

Els destinataris del projecte han de complir els següents requisits:

 • Persones treballadores autònomes pròpiament dites o econòmicament dependents (TRADE).
 • Persones treballadores autònomes societàries integrades en una societat civil privada, una comunitat de béns o societat limitada, sempre que no tingui més de 4 persones contractades i tinguin una facturació inferior a 500.000€ anuals.
 • Persones treballadores autònomes que hagin cessat en la seva activitat i vulguin dur a terme un nou projecte de treball autònom.
 • Tenir residència i domicili fiscal a Catalunya. 

Rut López · consolidat@pimec.org · 93 496 45 00

BenFet!

La marca que certifica l’origen i la traçabilitat dels productes i serveis catalans. Empreses catalanes unides pels valors i el compromís amb la feina ben feta.

Ben fet! és un projecte que uneix les empreses compromeses amb la qualitat i el territori i en recolza l’èxit, amb accions de sensibilització cap el consum local, la promoció dels negocis i les connexions i col·laboracions entre els membres.

https://benfet.cat/Coneix el projecte aquí.

Montse Ficapal · info@benfet.cat · 93 496 45 00

Programa Estructura’t i Reorienta’t

Acompanyament expert, individual i pràctic que ajudi l’empresa a dimensionar la seva estructura i operacions per assegurar la futura sostenibilitat del model empresarial.

PIMEC ha dissenyat un acompanyament expert, individual i pràctic que ajudi l’empresa a dimensionar la seva estructura i operacions per assegurar la futura sostenibilitat del model empresarial en els següents àmbits:

 • Àmbit economicofinancer: anàlisi de la situació econòmica actual, revisió i control dels marges, pool bancari, seguiment i control econòmic, revisió del pla d’inversions,…
 • Àmbit comercial i de màrqueting: anàlisi de la proposta de valor, segmentació i perfil dels clients, dinamització i estructura comercial, màrqueting i estratègies de comunicació,…
 • Àmbit organitzacional: anàlisi de l’estructura organitzacional, productivitat i eficiència organitzativa, gestió de l’empresa, identificació de millores digitals i d’automatització,…

L’assessorament es basarà en la participació i integració en l’equip professional de l’organització d’un especialista d’empreses de Pimec, que comptarà amb el suport de tot l’equip del departament de Consultoria Estratègica i Finançament per al desenvolupament del programa. Es realitzaran visites presencials, amb periodicitat en funció de les necessitats de l’empresa/tècnic o tècnica.

Maria Josep Contreras · mcontreras@pimec.org · 93 496 45 00

Programa Acompanyament a la Direcció

El programa d’Acompanyament a la Direcció pretén dotar les empreses d’un acompanyament expert en els diversos àmbits clau de cada organització:

 • Definició i desplegament de l’estratègia de l’empresa
 • Desplegament de l’estratègia comercial i les seves línies d’implantació
 • Dotar de coherència el posicionament de l’empresa i els seus productes amb una adequada estratègia de màrqueting

L’assessorament es basarà en la realització d’un mínim de 4 sessions a l’empresa amb una durada aproximada de 3 hores.

Maria Josep Contreras · mcontreras@pimec.org · 93 496 45 00