PIMEC valora positivament algunes de les reformes de les polítiques actives d’ocupació de la Ley de
21/06/2022

PIMEC valora positivament algunes de les reformes de les polítiques actives d’ocupació de la Ley de

La patronal demana que el tràmit parlamentari tingui en compte la veu de les pimes, que no ha tingut fins ara, i defensa una reforma integral de les polítiques d’ocupació, equilibrant l’actual descompensació entre les polítiques actives i les passives.La patronal anuncia que plantejarà un seguit de propostes i esmenes al Congrés i estarà amatent al decurs i desenvolupament d’aquest projecte de llei.Barcelona, 22 de juny del 2022. PIMEC ha valorat positivament algunes de les reformes de les polítiques actives d’ocupació del projecte de la “Ley de Empleo”, però considera que ha d’anar acompanyada de la revisió de les polítiques passives: les prestacions d’atur, IMV o RGC. En concret considera positiu que es plantegi una reforma i modernització de les polítiques actives d’ocupació, per la repercussió economicosocial que aquestes tenen en el mercat de treball. Després que el Consell de Ministres hagi aprovat el projecte de Llei d’Ocupació estatal, iniciant així el seu tràmit parlamentari, la patronal ha demanat que  es prevegi la concertació en el marc del diàleg social estatal, el qual actualment deixa fora les mipimes, fet pel qual considera que no es donarà resposta a les necessitats d’aquestes en polítiques actives d’ocupació. PIMEC ha analitzat el projecte de llei i ha anunciat que plantejarà un seguit de propostes i esmenes al Congrés i estarà amatent al decurs i desenvolupament d’aquest projecte de llei. Entre altres mesures, ha destacat la necessitat d’una reforma integral de les polítiques d’ocupació, que les modernitzi i simplifiqui, compensant l’actual desequilibri entre les polítiques actives (17%) i les passives (83%), avançant en la gestió integral d’ambdues per guanyar eficiència. D’altra banda, l’entitat ha proposat establir un model d’orientació “de capçalera” i una vinculació real entre prestació i compromís d’activació, tant de les persones com per part de l’administració. A més, la patronal ha defensat un suport d’informació d’alta qualitat en els àmbits de la prospecció, la planificació i l’avaluació, a través de la transformació digital i mecanismes de big data al sistema; evitant introduir noves obligacions burocràtiques a les empreses. Finalment, també ha demanat que aquesta reforma garanteixi l’eficàcia i el funcionament del sistema, reforçant la col·laboració público-privada. 

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button