PIMEC proposa una modernització i simplificació de les polítiques d’ocupació, l’orientació “de capça
10/06/2021

PIMEC proposa una modernització i simplificació de les polítiques d’ocupació, l’orientació “de capça

Antoni Cañete defensa una reforma integral i realista del mercat de treball amb flexiseguretat per millorar la competitivitat a través de la sostenibilitat econòmica i social.La patronal presenta uns informes sobre com les pimes cobreixen les seves necessitats de personal, el qual constata que el 45% troba a faltar una formació ajustada a les seves demandes.   Barcelona, 11 de juny de 2021. PIMEC ha proposat avui modernitzar i simplificar les polítiques d’ocupació en el seu conjunt, compensant l’aclaparadora descompensació entre la inversió en polítiques passives i actives, així com avançar en la gestió integral d’ambdues per guanyar eficiència, un model d’orientació “de capçalera” i una vinculació real entre prestació i compromís d’activació, tant de les persones com per part de l’administració. En una roda de premsa telemàtica per presentar tres informes de l’Observatori de la PIMEC sobre com les pimes cobreixen les seves necessitats de personal i sobre quin ha de ser el futur i la configuració de les polítiques actives d’ocupació a Catalunya, el president de PIMEC, Antoni Cañete, ha defensat la necessitat d’una reforma integral i realista del mercat de treball: “No resoldrem les problemàtiques amb una reforma puntual de la contractació laboral o dels acomiadaments col·lectius o de la subcontractació, ja que el mercat de treball és un tot que necessita reformes estructurals, sense descompensar ni la flexibilitat ni la seguretat”. En aquest sentit, ha destacat la necessitat d’un mercat de treball competitiu, sostenible econòmica i socialment, que enforteixi l’ocupabilitat.Les conclusions dels informes de PIMECLa directora de l’Àrea de Treball, Sílvia Miró, ha presentat els objectius de l’estudi i el paper dels diferents operadors que conformen el sistema d’ocupació de Catalunya, tot afirmant que aquest “té entre les seves finalitats afavorir la configuració d’un mercat de treball que contribueixi de manera eficient a garantir l’ocupabilitat de les persones i cobrir les necessitats de personal adaptat als requeriments de les empreses”, afirmant que en aquests moments calen reformes urgents per garantir la seva finalitat. També ha destacat la descompensació pressupostària entre la inversió en polítiques passives (prestacions), que és del 83%, enfront de les polítiques actives que només arriben al 17%.En la seva intervenció, el director de l’Observatori de la PIMEC, Modest Guinjoan, ha exposat els resultats d’una enquesta a les pimes, tot constatant que el canal més eficaç per a la cobertura de vacants son els canals informals, els contactes empresarials i personals, seguits de les ETT i les borses de treball d’escoles universitàries, amb les borses d’entitats locals en tercer lloc. Sobre els canals externs, les empreses troben a faltar un major detall del perfilat de les candidatures (45%), una millor adequació d’aquestes (42%), més rapidesa en les respostes (26%), un seguiment de les necessitats del teixit productiu (18%) i major oferta de canals i serveis públics (18%).Sobre formació ha explicat que les pimes utilitzen més i puntuen millor la formació interna (7 punts) i la de les organitzacions empresarials (6,8). Després la dels centres privats de formació no reglada (4,4) i la de les universitats (3,7), etc. Així mateix, troben a faltar en els serveis formatius externs una formació ajustada a les seves necessitats (45%), més ajuts i incentius (30%), major oferta formativa i un espai únic d’accés (24 i 23%), i major oferta privada (22%). Entre altres qüestions, ha lamentat sobre les pràctiques que es troba a faltar un espai únic amb tota l’oferta ajustada a les necessitats i incentius (36%), més flexibilitat en la modalitat d’estada (26%) i major durada de les pràctiques (23%).Les propostes de la patronalEl secretari general, Josep Ginesta, ha estat l’encarregat de presentar les propostes de l’entitat: “Cal una vinculació real de les polítiques passives a les actives amb compromís de la persona i del sistema perquè el treball és la millor política social, corregint també la descompensació de la inversió entre ambdues, i també una gestió integral de les prestacions i dels sistemes d’informació en els serveis públics d’ocupació autonòmics perquè la proximitat fa eficients les polítiques d’ocupació, així com una reducció de la burocràcia i la immediata simplificació dels mecanismes de relació publico-privats que les facin eficients”. En l’àmbit de la intermediació, ha defensat una identificació i definició dels rols dels diferents operadors, amb definició del marc de col·laboració publico-privada; una coherència i complementarietat de les polítiques actives amb programes mixtos que són sempre més eficients i la concreció del marc d’intermediació especialitzada que ha de gestionar pel SOC. “Si la dinàmica del mercat és la tendència cap a la intermediació més informal, cal que el sistema públic s’especialitzi i que es concreti millor la intermediació que es fa servir” ha afirmat.Sobre la formació contínua, Ginesta ha proposat combinar adequadament tots els serveis i recursos del sistema de formació i qualificació professionals i un enfocament de l’oferta formativa cap a les necessitats del mercat de treball que han de ser àgils i orientades a la necessitat real i explícita del mercat, amb eines de prospecció per definir la demanda i orientar-ne l’oferta. A més, ha situat l’empresa com l’origen de la necessitat i destí del procés de formació i com a agent actiu de la qualificació i ha insistit en la necessitat d’una redefinició del model de formació programada i de transferència de competències i recursos; és l’única forma que permetrà arribar a les empreses ha afirmat. Finalment, ha dit que l’orientació professional és un element clau de l’encaix entre oferta i demanda i garantia del dret subjectiu a l’ocupabilitat i ha parlat de la prospecció: “Cal un suport d’informació d’alta qualitat en els àmbits de la prospecció, la planificació i l’avaluació, i també, la introducció a la diagnosi mitjançant algoritmes i de la transformació digital i mecanismes de big data al sistema”. 
Compartir:

linkedin share button