La Fundació PIMEC celebra l’encert del Ministeri de Treball de rebaixar de 50 a 45 anys els requisit
11/01/2023

La Fundació PIMEC celebra l’encert del Ministeri de Treball de rebaixar de 50 a 45 anys els requisit

La contractació de persones aturades de llarga durada de més de 45 anys suposarà un estalvi en les cotitzacions de 1.536 euros a l’any
Barcelona, 12 de gener de 2023. La Fundació PIMEC posa en valor l’encert del Ministeri de Treball per aportar mesures que puguin resoldre el problema de la dificultat per inserir-se al mercat de treball de les persones més grans de 45 anys en situació d’atur. El Reial Decret-Llei 1/2023 de mesures urgents en matèria d’incentius a la contractació laboral rebaixa l’edat per accedir a les bonificacions de la Seguretat Social de 50 a 45 anys i augmenta l’estalvi en les cotitzacions socials en un 18,15%, passant en valors absoluts a 1.536 euros anuals.La Fundació havia fet arribar al Ministeri de Treball la preocupació sobre el problema de la permanència a l’atur de les persones majors de 45 anys, que acaba suposant l’exclusió del mercat de treball per motius d’edat, sent la tercera causa de discriminació al món després del racisme i el masclisme, segons l’OMS.Recentment, la Fundació PIMEC ha presentat els resultats d’una enquesta, que conclou que el 78% de les empreses declaren que no han incorporat a ningú major de 55 anys en els darrers dos anys, que el 18,64% dels enquestats manifesta haver contractat persones sèniors només per perfils directius i professionals que són difícils de trobar i que gairebé la meitat de les empreses (46,33%) no s’han plantejat la necessitat de polítiques per a la contractació de talent sènior i més de la meitat (57,10%) no han proposat polítiques per afavorir la seva continuïtat.Propostes per impulsar la contractació del talent sèniorDes de la Fundació PIMEC es plantegen tot un seguit d’idees per fomentar la contractació de les persones de més de 45 anys, entre les quals destaquen les següents: executar plans de formació amb compromís d’ocupació, implantar el currículum cec, incloure mesures per fomentar el talent sènior a la Llei d’Igualtat, elaborar el Llibre blanc del talent sènior, crear una Comissió per la Igualtat d’Oportunitats a l’Ocupació i generar major eficiència dels Serveis Públics d’Ocupació respecte a l’atur sènior.

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button