Valoració de PIMEC Tarragona sobre les dades d’atur  del mes de gener de 2016
01/02/2016

Valoració de PIMEC Tarragona sobre les dades d’atur del mes de gener de 2016

Tarragona, 2 de febrer de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística:·        PIMEC Tarragona valora positivament la tendència que se segueix observant en el nombre de persones inscrites als registres d’atur, el qual disminueix a tots els sectors. La reducció ha estat més alta que al conjunt de l’Estat (-11% enfront de -8,3%). La reducció dels inscrits ve acompanyada d’increments en les afiliacions (3,5% a Catalunya).·        Complementàriament a les dades d’atur registrat, l’enquesta de població activa (EPA) de tancament d’any mostra que aquesta reducció no ha estat homogènia a tots els col·lectius: els aturats disminueixen més entre els joves i els homes, i menys els majors de 45 anys (malgrat l’experiència que poden tenir) i entre les dones.·        Destaca la notable reducció interanual al sector de la construcció (-22,4%) i de la indústria (-14,9%), en percentatges molt semblants a totes les demarcacions catalanes.·        La patronal lamenta l’endarreriment en la formació del govern de l’Estat, que és qui té a les seves mans l’instrumental per a aplicar polítiques laborals, i demana al nou govern de la Generalitat que prioritzi les polítiques actives amb l’objecte de consolidar la millora l’ocupació.  Departament de ComunicacióNúria Fernández93 496 45 00nfernandez@pimec.org@NuriaFdz_   

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button