Valoració de PIMEC sobre l’IPC de maig de 2018
12/06/2018

Valoració de PIMEC sobre l’IPC de maig de 2018

Barcelona, 13 de juny de 2018. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:PIMEC valora de forma negativa la repuntada de preus en aquest mes. Se situen amb una variació del 2,1% a Espanya i en el 2,3% a Catalunya, un punt més que el mes anterior en el primer cas i un punt i una dècima més en el segon cas i, en conseqüència disparen el creixement dels preus de l’abril.Així, després que sorprenentment a l’abril l’evolució de l’IPC no observés la mateixa tendència que la dels preus dels carburants i combustibles, al maig ja es produeix l’impacte esperat (els preus dels carburants i combustibles van augmentar un 9,2% en relació a un any enrere).Sense la incidència dels productes energètics ni els aliments sense elaborar, la inflació subjacent se situa en l’1,1% a Espanya i una mica més alta a Catalunya, de l’1,3%. En aquest sentit, PIMEC considera que, en cas que hi hagi indexacions a l’evolució dels preus, seria convenient fer-ho prenent com a base la inflació subjacent, ja que aquest índex no recull directament l’impacte de, per exemple, les variacions de preu del petroli, que és un element poc controlable de la nostra economia.Per sectors, a Catalunya, destaquen els creixements dels preus en termes interanuals del transport (5,7%), dels aliments i begudes no alcohòliques (2,5%), de les comunicacions (2,2%), de les begudes alcohòliques i tabac (2,2%) i de la restauració (2,1%). Contràriament, moderen el creixement dels preus l’ensenyament (0,5%), els medicaments (0,6%) i el vestit i calçat (0,9%).PIMEC també destaca que canvia de signe el diferencial de la taxa harmonitzada espanyola sobre la de la Unió Monetària, en situar-se dues dècimes per sobre (2,1% a Espanya i 1,9% a la Unió Monetària). Aquest canvi és conseqüència de la dependència energètica més gran de la nostra economia, la qual cosa comporta que les variacions dels preus del petroli tinguin una incidència rellevant en el comportament dels nostres preus. Aquest major creixement dels preus comporta pèrdues de  competitivitat respecte als països europeus.Finalment, també cal destacar que el diferencial del creixement dels preus entre Catalunya i Espanya, es torna a situar en dues dècimes. Taxes de variació (%)EspanyaCatalunya IntermensualInteranualIntermensualInteranualÍndex general0,9%2,1%0,9%2,3%Aliments i begudes no alcohòliques0,7%2,0%0,5%2,5%Begudes alcohòliques i tabac0,2%2,1%0,3%2,2%Vestit i calçat2,6%1,0%3,2%0,9%Habitatge1,8%2,3%1,5%2,0%Parament de la llar0,2%0,1%0,1%0,5%Medicaments0,3%0,2%0,6%0,6%Transport1,8%5,1%1,9%5,7%Comunicacions0,1%2,4%0,1%2,2%Oci i cultura0,0%0,8%0,4%1,2%Ensenyament0,0%0,7%0,0%0,5%Restauració0,4%2,0%0,7%2,1%Altres0,1%0,9%0,2%1,2%     Inflació subjacent0,4%1,1%0,5%1,3%Inflació  a impostos constants0,8%1,1%   Taxes de variació interanuals (%)EspanyaUnió MonetàriaIPC harmonitzat2,1%1,9%      

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button