Valoració de PIMEC sobre l’IPC d’abril de 2016
12/05/2016

Valoració de PIMEC sobre l’IPC d’abril de 2016

Barcelona, 13 de maig de 2016. Tenint en compte les dades relatives a l’índex de preus al consum publicades per l’INE:PIMEC reitera una valoració positiva de la tendència del nivell general de preus, combinació d’unes taxes moderadament a l’alça pel conjunt de sectors a excepció dels preus lligats al petroli. Tot i que també cal tenir en compte que la inflació subjacent presenta el creixement més baix des de mitjans de l’any passat.La patronal destaca que part de la moderació en les taxes de creixement dels preus descomptant el cru es deu a l’estacionalitat de setmana santa, ja que els preus d’oci i cultura s’han reduït sensiblement ja que Setmana Santa ha estat abans que l’any passat i les ofertes en aquests sectors s’han produït durant el mes d’abril.En comparativa amb la Unió Monetària Europea, es manté el diferencial d’un punt percentual en l’evolució del nivell general de preus, el que permet seguir guanyant competitivitat via preus.PIMEC també apunta que aquesta evolució del nivell de preus s’està produint en un context de creixement econòmic. De manera que s’està aconseguint una recuperació econòmica sense un impacte directe sobre el nivell de preus. 

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button