Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de juny de 2018
02/07/2018

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de juny de 2018

Barcelona, 3 de juliol de 2018. Tenint en compte les dades relatives a l’atur registrat publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal i l’afiliació mitjana publicades pel Ministeri de Treball i Seguretat Social, PIMEC destaca:El mes de juny tanca amb 370.192 persones inscrites als registres de l’atur a Catalunya i 3.162.162 a Espanya, el que suposa una reducció en relació a l’any anterior de -21.196 i -200.649 persones, respectivament. L’entitat constata que, aquest mes de l’any, l’atur manté un ritme de reducció elevat, amb variacions interanuals del -5,4% a Catalunya i del -6,0% a Espanya. PIMEC destaca el fet que aquesta disminució del nombre d’aturats en termes interanuals continua produint-se de forma generalitzada a tots els sectors d’activitat, tot i que destaca per la seva intensitat a la construcció     (-13,7%) i a la indústria (-10,9%) a Catalunya. Per demarcacions, l’atur es redueix en totes elles llevat de Lleida, on augmenta bàsicament a partir de l’increment en els serveis. En relació al mes anterior, Catalunya lidera la disminució de l’atur, amb una reducció de -15.376 persones (-4,0%). A Espanya la reducció ha estat de         -89.968 persones (-2,8%). A Catalunya, aquesta reducció del nombre de persones inscrites als registres dels serveis d’ocupació es produeix en tots els sectors d’activitat econòmica i en totes les demarcacions. Aquest balanç positiu de disminució en el nombre de persones desocupades en termes interanuals coincideix amb un increment de l’afiliació, que continua en xifres altes, al voltant del 3% (2,9% a Catalunya i 3,1% a Espanya). A partir d’aquestes dades, PIMEC valora de forma positiva la dinàmica de reducció de l’atur i d’augment de l’afiliació i destaca de forma positiva la dinàmica del mercat de treball a Catalunya, amb la xifra d’aturats més baixa des d’octubre del 2008. Per tal que aquesta dinàmica positiva segueixi allargant-se en el temps, PIMEC demana al Govern de la Generalitat que implementi i doni continuïtat a la política industrial dissenyada conjuntament amb els agents socials a partir de les mesures contingudes en el Pacte Nacional per a la Indústria.  Afiliació total a la Seguretat SocialCatalunyaBarcelonaGironaLleidaTarragonaEspanyaNombre d’afiliats3.426.4772.581.225334.952192.324317.97619.006.990Variació interanual (%)2,9%3,2%2,5%0,5%2,6%3,1%Variació interanual (nombre)96.64879.8198.0198737.936573.884 Nombre d’aturatsCatalunyaBarcelonaGironaLleidaTarragonaEspanyaAgricultura8.1122.7171.0862.0562.253153.802Indústria43.06333.6893.4091.7134.252277.267Construcció32.27123.0453.4901.5204.216272.362Serveis259.761197.36621.98511.84728.5632.171.070Sense ocupació 26.98519.9502.3291.3753.331287.661Total370.192276.76732.29918.51142.6153.162.162       Variació interanual (%)CatalunyaBarcelonaGironaLleidaTarragonaEspanyaAgricultura-7,9%-12,4%-10,1%4,3%-10,7%-8,9%Indústria-10,9%-11,3%-10,0%-3,6%-10,8%-9,5%Construcció-13,7%-13,3%-11,2%-11,0%-18,4%-14,5%Serveis-3,7%-4,5%-2,8%4,4%-1,8%-4,3%Sense ocupació -0,8%-1,6%-7,6%6,4%6,9%-4,3%Total-5,4%-6,0%-5,2%2,3%-4,6%-6,0%       Variació interanual (nombre)CatalunyaBarcelonaGironaLleidaTarragonaEspanyaAgricultura-692-383-12284-271-15.032Indústria-5.268-4.307-380-64-517-29.118Construcció-5.102-3.522-440-188-952-46.322Serveis-9.914-9.262-643502-511-97.160Sense ocupació -220-326-19283215-13.017Total-21.196-17.800-1.777417-2.036-200.649       Variació intermensual (%)CatalunyaBarcelonaGironaLleidaTarragonaEspanyaAgricultura-4,9%-3,6%-12,7%-9,4%2,4%1,7%Indústria-3,3%-3,0%-4,6%-5,3%-4,4%-3,2%Construcció-3,9%-3,8%-1,3%-6,8%-5,3%-3,3%Serveis-4,3%-3,0%-8,4%-8,8%-7,6%-3,0%Sense ocupació-1,8%-1,3%-0,9%-3,0%-4,2%-2,5%Total-4,0%-3,0%-6,9%-8,0%-6,3%-2,8%       Variació intermensual (nombre)CatalunyaBarcelonaGironaLleidaTarragonaEspanyaAgricultura-421-102-158-214532.573Indústria-1.492-1.037-165-95-195-9.123Construcció-1.304-913-46-111-234-9.407Serveis-11.677-6.178-2.007-1.147-2.345-66.698Sense ocupació -482-272-21-43-146-7.313Total-15.376-8.502-2.397-1.610-2.867-89.968 
Compartir:

linkedin share button