Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur  del mes de juliol de 2016
01/08/2016

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de juliol de 2016

Barcelona, 2 d’agost de 2016. Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística,·        PIMEC valora positivament que la reducció de l’atur es mantingui en taxes properes al -12% a Catalunya i que malgrat l’acumulació de mesos en reducció, aquestes taxes no es moderin encara. També es manté el ritme de creació d’ocupació, amb més de 114.000 afiliats addicionals a Catalunya respecte a un any enrere. Destaquen especialment les dades del sector industrial per les seves taxes de millora i l’afectació que aquest sector té sobre l’economia.·        La patronal destaca que el mercat de treball segueix en la bona direcció malgrat totes les incerteses polítiques en l’àmbit català, espanyol i internacional. Però aquesta incertesa no hauria d’allargar-se en el temps, ja que pot condicionar inversions internes i externes.·        Aquestes dades es complementen amb les de l’enquesta de població activa del segon trimestre, que mostren una caiguda de 3,2 punts percentuals de la taxa d’atur catalana, fins al 16% de la població activa. Xifra encara elevada però que millora més ràpidament que al conjunt de l’Estat (-2,4 punts durant el darrer any, fins a situar-se en el 20%).·        Al mateix temps, l’ocupació ha crescut un 3,5% durant el darrer any segons l’INE. Cal destacar que aquesta ocupació es crea entre la població amb estudis postobligatoris (+5,6%), mentre que la població ocupada amb estudis de secundària bàsica o inferior disminueix un 0,8% durant el darrer any.  
Compartir:

linkedin share button