Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de gener de 2017
01/02/2017

Valoració de PIMEC sobre les dades d’atur del mes de gener de 2017

Barcelona, 2 de febrer de 2017. Tenint en compte les dades relatives l’atur registrat i l’afiliació mitjana publicades pel Servei Públic d’Ocupació Estatal, i l’Enquesta de Població Activa publicada per l’Institut Nacional d’Estadística, ·         PIMEC valora positivament que malgrat el repunt tradicional dels nivells d’atur al mes de gener, la tendència interanual de millora es manté a bon ritme, i l’experimenten tots els sectors d’activitat. ·         L’entitat destaca que la reducció interanual en el nombre de persones desocupades respon a un increment de l’afiliació. ·         La patronal destaca que Catalunya pràcticament no experimenta increment del nombre d’aturats al mes de gener (variació intermensual). ·         L’entitat adverteix que la població activa (persones ocupades + aturades) continua reduint-se des de l’any 2011 i està als nivells de l’any 2007. ·         No obstant això, PIMEC destaca el fet que la taxa d’activitat femenina segueixi la seva tendència de millora, i amb un 53,4% estigui a prop dels seus nivells màxims. ·         La patronal creu necessari fer una aposta decidida per reduir els terminis de pagament de les grans empreses, per tal que les pimes puguin seguir invertint i creant ocupació. ·         PIMEC considera imprescindible dur a terme reformes estructurals al sector elèctric que permetin abaratir significativament els costos energètics, els quals estan perjudicant greument la productivitat de les empreses.     Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya Nombre d’afiliats 3.158.369 2.414.272 288.654 174.952 280.492 17.674.175 Variació interanual (%) 4,0% 3,9% 3,9% 3,0% 3,3% 3,3% Variació interanual (nombre) 120.107 95.176 10.960 5.107 8.863 569.817     Nombre d’aturats Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya   Agricultura 10.981 3.593 1.571 3.033 2.784 173.477   Indústria 55.290 43.157 4.366 2.216 5.551 344.468   Construcció 42.793 30.192 4.657 2.280 5.664 368.209   Serveis 317.973 233.498 31.429 14.724 38.322 2.564.668   Sense ocupació 26.886 19.836 2.499 1.272 3.279 309.409   Total 453.923 330.276 44.522 23.525 55.600 3.760.231                 Variació interanual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya   Agricultura -17,8% -20,3% -16,3% -15,9% -17,3% -12,4%   Indústria -16,4% -16,7% -16,9% -13,5% -14,8% -12,4%   Construcció -21,4% -21,9% -21,5% -17,9% -20,4% -17,9%   Serveis -10,0% -10,7% -7,6% -9,1% -7,7% -7,5%   Sense ocupació -12,8% -12,3% -16,1% -10,4% -13,9% -8,5%   Total -12,4% -12,9% -11,0% -11,4% -10,8% -9,4%                 Variació interanual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya   Agricultura -2.377 -914 -306 -574 -583 -24.457   Indústria -10.873 -8.671 -889 -347 -966 -48.637   Construcció -11.676 -8.453 -1.277 -496 -1.450 -80.261   Serveis -35.287 -28.047 -2.567 -1.468 -3.205 -208.253   Sense ocupació -3.944 -2.791 -478 -147 -528 -28.916   Total -64.157 -48.876 -5.517 -3.032 -6.732 -390.524                 Variació intermensual (%) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya   Agricultura -4,1% -4,0% -10,5% -5,3% 1,5% 2,4%   Indústria -1,2% -1,3% -1,6% 0,6% -1,1% -0,3%   Construcció -3,3% -3,3% -4,3% 1,4% -3,8% -2,1%   Serveis 0,8% 0,5% 1,8% 1,4% 1,9% 2,7%   Sense ocupació 0,8% 0,6% 0,7% 6,0% 0,3% -1,5%   Total 0,1% -0,1% 0,2% 0,7% 0,9% 1,5%                 Variació intermensual (nombre) Catalunya Barcelona Girona Lleida Tarragona Espanya   Agricultura -464 -150 -185 -171 42 4.102   Indústria -695 -577 -72 14 -60 -1.103   Construcció -1.446 -1.042 -209 31 -226 -7.833   Serveis 2.668 1.205 551 208 704 66.929   Sense ocupació 215 115 18 72 10 -4.838   Total 278 -449 103 154 470 57.257  
Compartir:

linkedin share button