Valoració de PIMEC als programes de major afectació sobre l’activitat econòmica i empresarial del pr
01/06/2016

Valoració de PIMEC als programes de major afectació sobre l’activitat econòmica i empresarial del pr

Barcelona, 2 de juny de 2016. El projecte de pressupostos de la Generalitat presentat pel Govern suposa un increment global dels ingressos i les despeses respecte a l’anterior. La millora de la conjuntura econòmica (per aquest 2016 es preveu un increment del PIB del 2,9%) permet millorar la recaptació pública, principalment degut a un augment de la demanda interna. En aquest sentit, PIMEC creu que és positiu que els augments d’ingressos previstos responguin a una millora conjuntural i no pas a increments de la pressió fiscal. Però al mateix temps també cal apuntar que part dels recursos addicionals en diversos programes de despesa provenen d’una millora de les condicions de finançament.Pel que fa a la despesa, a nivell agregat la proposta de pressupost augmenta en la majoria de partides pressupostàries, però no es trasllada a tots els programes de promoció econòmica i impuls de l’activitat empresarial, que sí és cert que de forma global suposen una millora respecte els comptes aprovats pel 2015.Després de la presentació del projecte de Pressupostos de 2016 a les patronals i sindicats aquest matí per part del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, Oriol Junqueras, PIMEC fa la següent valoració:PIMEC celebra que els pressupostos mostrin una aposta per avançar cap a un model productiu més basat en el coneixement, amb un increment pressupostari en matèria d’innovació del 72% respecte l’any 2015. També milloren el conjunt de partides en R+D+i i entenem que això va en la bona línia de modernitzar l’economia i ser més competitius.També augmenta en un 3,8% el pressupost destinat a l’ordenació, foment i promoció turística, la qual cosa valorem positivament perquè incideix en un sector de primera importància econòmica pel país.En l’àmbit industrial, malgrat que hi ha un increment de la despesa en matèria de seguretat i prevenció de riscos, fem una valoració negativa de les partides específiques de suport a la indústria ja que han disminuït un 11,0%, de manera que es redueix una de les partides que més incidència tenen en el desenvolupament econòmic del país. A a més no van en línia amb la tant necessària i demanada reindustrializació.Quant al desenvolupament empresarial, la patronal valora positivament l’increment pressupostari per a la internacionalització, promoció i foment del comerç (+52,4%), així com un augment de les partides d’ordenació i promoció del comerç i l’artesania (+96,2%). Però al mateix temps lamentem la reducció en les partides d’emprenedoria i foment empresarial (-19,5%).PIMEC també fa una valoració positiva de l’increment en les partides previstes per a la promoció de l’ocupació (+37,2%), un aspecte que, malgrat la tendència positiva en què es troba el mercat de treball, segueix sent un problema crònic de la nostra economia.
Compartir:

linkedin share button