La Unió Europea inicia els tràmits legislatius per a limitar els preus de l'energia
03/10/2022

La Unió Europea inicia els tràmits legislatius per a limitar els preus de l’energia

En el Consell de Ministres d’Energia de la Unió Europea (UE) ha adoptat una proposta de reglament que pròximament introduirà un seguit de mesures per a limitar els preus de l’energia i també per a contenir el consum energètic: 1. Límit de Preus als Productors d’Energia inframarginal: Tal com ha reclamat PIMEC als darrers anys, es limitarà el preu que poden rebre els subministradors de les fonts d’energia més barates, com són la hidràulica, nuclear, solar o eòlica. El preu màxim fixat per la UE és de 180 €/Mwh, superior al que reclamava PIMEC (60 €/Mwh). La diferència entre aquest preu i el de mercat la recaptaran els governs dels estats membres, que podran usar aquests recursos per ajudar persones i empreses afectades pels elevats costos energètics. 2. Impost solidari i temporal a les energies fòssils: Durant els exercicis 2022 i 2023, els productors d’energies fòssils (gas, petroli i carbó, incloses les refineries), hauran de satisfer als estats membres un impost especial de “”solidaritat”” equivalent al 33% sobre la diferència entre els seus beneficis en aquests exercicis i la mitjana de beneficis del 2018-21, només, però, si la diferència supera el 20%. La recaptació es podrà fer servir per ajudar persones i empreses afectades pels elevats costos energètics. 3. Estalvi en el consum energètic: Els estats membres hauran de reduir el seu consum elèctric un 10% en total entre l’1 de desembre de 2022 i el 31 de març de 2023, amb l’obligació de rebaixar-lo un 5% a les hores punta. Els estats membres definiran les mesures a adoptar per assolir aquests objectius. 4. Preus energètics especials per a pimes: La proposta presentada autoritza els estats membres a aplicar preus d’energia regulats per a pimes i altres consumidors vulnerables, més baixos que els preus del mercat i per sota de cost, aprofitant els recursos aportats en aplicació de les mesures 1 i 2 anteriors. La proposta de reglament hauria de ser aprovada en les setmanes vinents per entrar en vigor com més aviat millor. Per a més informació: Resum del Consell de Ministreshttps://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2022/09/30/counc… Resum de les mesureshttps://www.consilium.europa.eu/es/infographics/eu-measures-to-cut-down-…  Proposta de Reglamenthttps://www.consilium.europa.eu/media/59318/st12999-en22.pdf Contacte: jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button