Tributació dels tiquets restaurant en els dies de teletreball
14/06/2021

Tributació dels tiquets restaurant en els dies de teletreball

La Direcció General de Tributs s’ha pronunciat sobre si estan o no exempts de tributar els tiquets restaurant.El vals de menjar que determinades empreses entreguen a les persones treballadores com a rendiments de treball en espècie estan exempts durant les jornades desenvolupades en la modalitat de teletreball parcial o total.Les despeses de menjar per emportar al domicili també estaran exemptes, tant si es facturen per part de l’establiment d’hostaleria com si es facturen de forma independent per part de l’empresa encarregada del menjar per emportar.Es tractaria d’un rendiment de treball en espècie exempt d’acord amb l’article 45 de l’IRPF, ja que ens trobem davant una fórmula indirecta de prestació de servei de menjador de l’empresa.Cal destacar que dins de l’exempció estan compreses les despeses de caràcter necessari per l’entrega del menjar en el centre de treball o en el lloc escollit pel treballador o treballadora per desenvolupar la seva feina, amb un màxim total d’11 euros diaris. Més informació: Senwei Zhou szhou@pimec.org
Compartir:

linkedin share button