El Tribunal Laboral de Catalunya reprèn la seva activitat a partir de l’11 de maig
10/05/2020

El Tribunal Laboral de Catalunya reprèn la seva activitat a partir de l’11 de maig

El Tribunal Laboral potenciarà la celebració dels seus procediments de conciliació, mediació i arbitratge pel sistema “en línia”
La situació d’excepcionalitat derivada de l’estat d’alarma ha impedit el normal funcionament i desenvolupament de l’activitat presencial del Tribunal Laboral de Catalunya. El patronat de la Fundació Privada Tribunal Laboral de Catalunya entén que el Tribunal Laboral de Catalunya ha de continuar, com sempre, a disposició d’empreses i persones treballadores, però adaptant els seus instruments d’intervenció, a fi de col·laborar en la gestió responsable del conflicte orientada a l’acord d’un escenari de pau social idoni i necessari per a la fase de recuperació de l’activitat empresarial, econòmica i social. Les organitzacions sindicals, CCOO y UGT de Catalunya i les organitzacions patronals, Foment del Treball Nacional, PIMEC i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, com a membres del Patronat del Tribunal Laboral de Catalunya han treballat sempre sota la premissa d’efectivitat, compromís i col·laboració, per tal de dissenyar i proposar fórmules de solució per donar resposta a la conflictivitat laboral que s’origina a Catalunya.  Davant la situació excepcional mencionada anteriorment, s’ha dissenyat una estratègia per oferir l’alternativa d’un procediment en línia de conciliació, mediació i arbitratge en els conflictes sorgits  de les controvèrsies generades entres empreses i persones treballadores.  A partir de l’11 de maig de 2020, el Tribunal Laboral de Catalunya oferirà als seus usuaris, a més de la seva activitat normal presencial, amb totes les garanties sanitàries i de seguretat i higiene en el treball, la possibilitat de realitzar tots els seus procediments mitjançant videoconferència. Des de l’entrada de l’estat de alarma, el Tribunal va haver de suspendre 60 procediments de conciliació i mediació, dels quals resta pendent la celebració del corresponent acte de conciliació o mediació. Així mateix, en aquest període s’han registrat 25 noves sol·licituds de conciliació i mediació. El Tribunal Laboral de Catalunya va ser inaugurat l’any 1992. Des d’aquesta data fins l’actualitat ha intervingut en més de 20.200 procediments, que han afectat aproximadament a 1.450.000 empreses i a 11.850.000 persones treballadores. Del total de procediments efectuats, 623 corresponen a arbitratges i la resta, 19.614, a conciliacions i mediacions. Pel que fa a aquestes ultimes el Tribunal Laboral de Catalunya ha ajudat a les parts implicades en el conflicte a arribar a un acord en el 52% de les seves intervencions efectives. 

Documents adjunts

Compartir:

linkedin share button