La teva empresa compleix la LOPD?
19/10/2015

La teva empresa compleix la LOPD?

Des de l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, segurament hauràs rebut una gran quantitat d’informació sobre aquest tema, i t’hauràs preguntat si la teva pime està o no subjecta a aquesta Llei i si és d’obligat compliment. La LOPD és d’obligat compliment per a totes les empreses que tinguin una base de dades de caràcter personal; en el cas de les pimes que tinguin dades de clients, proveïdors o treballadors serà d’aplicació aquesta Llei i el Reglament que la desenvolupa. Moltes empreses han confiat en PIMEC per adaptar aquesta normativa al funcionament de la LOPD, per això volem continuar ajudant aquelles empreses que no compleixen la normativa, oferint-los els següents serveis: Implantació LOPD i Auditoria LOPD (per a aquelles empreses que ja compleixen la LOPD des de fa més de 2 anys i tenen un nivell de fitxers mitjà o alt). Més informació: DEPARTAMENT JURÍDIC Sra. Gemma Soro Telèfon: 93 496 45 00 Correu electrònic: gsoro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button