Subvencions per a programes de compliance en matèria de competència
20/06/2022

Subvencions per a programes de compliance en matèria de competència

Oberta la convocatòria pública per a la concessió de subvencions dirigides a finançar programes de compliance en matèria de competència.
L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) ha publicat, mitjançant la resolució de 10 de juny de 2022 publicada el 17 de juny de 2022, la convocatòria pública per a la concessió de subvencions, amb una dotació de 150.000,00 euros, per a aquelles empreses que desenvolupin i implantin programes de compliment normatiu o compliance en matèria de competència deslleial.Les sol·licituds de concessió de subvencions han de ser trameses, conforme a les bases establertes en la Resolució de 28 d’abril de 2022, publicada el 13 de maig de 2022 i, abans del pròxim 29 de juliol de 2022.És precís recordar que les sol·licituds, i el suport documental que les han d’acompanyar, hauran d’observar els articles 7 i 8 de les bases abans referides.Les sol·licituds de concessió de subvenció seran resoltes en un termini de 6 mesos a comptar des de l’endemà al de la publicació de la convocatòria i en el cas de no ser resoltes s’hauran d’entendre desestimades per silenci administratiu. La desestimació de la sol·licitud podrà ser recorreguda seguint l’establert en la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. Més informació:iruedas@pimec.org 
Compartir:

linkedin share button