Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de co
12/12/2022

Subvencions en l’àmbit de les activitats de comerç al detall, i de les associacions i entitats de co

Programa de modernització del comerç, fons tecnològic, en el marc del pla de recuperació, transformació i resiliència – Fons Next Generation EU.
Finalitat de la subvencióL’objecte d’aquestes bases és impulsar la competitivitat i la modernització, a través de la transformació digital i sostenible de les petites i mitjanes empreses de comerç i de les associacions i entitats de comerç.El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases és el de concurrència competitiva, vinculada a la puntuació obtinguda mitjançant els criteris de valoració establerts en les bases (Annex 2 2.6 Criteris d’atorgament).En l’àmbit de les empreses de comerç, la persona beneficiària ha de tenir com a mínim un establiment a peu de carrer a Catalunya i haurà d’ajuntar en el formulari de sol·licitud la Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC del CCAM. Persones beneficiàriesPoden ser persones beneficiàries d’aquestes subvencions:Les persones professionals autònomes que estiguin donades d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), titulars d’un establiment al detall.Les petites i mitjanes empreses titulars d’un establiment de comerç al detall, donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques.Les entitats territorials, gremis i entitats sectorials sense ànim de lucre i les associacions de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.Per ser beneficiari d’aquestes subvencions, l’activitat principal del negoci haurà de correspondre amb alguna de les següents activitats (CNAE 2009):CNAE 45CNAE 47 QuantiaL’ajut atorgat té el caràcter d’import màxim i consistirà en una aportació única per persona beneficiària de fins al 80% de les despeses subvencionables amb un màxim de 75.000 euros, i una inversió mínima de 2.000 euros. TerminiHi haurà dues convocatòries. En la primera, el període per sol·licitar-la s’obrirà el dia 15 de desembre del 2022 a les 9:00 i es tacarà el dia 19 de gener del 2023 a les 14:00. De la segona convocatòria, us en mantindrem puntualment informats.Les sol·licituds s’han de presentar online a través del Canal Empresa i segons el model normalitzat que trobareu al mateix Canal Empresa o a les webs del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya o del Departament d’Empresa i Treball. Tipologia d’accions subvencionables (Annex 2)Àmbit de les empreses de comerç:Projectes de noves tecnologies dirigides a millorar diferents àrees de l’estratègia comercial en línia i de comunicació, del model de negoci i de l’experiència de compra.La millora de l’atenció, relació i coneixement de la clientela, i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.Despeses per fomentar la omnicanalitat dels models de negoci i la millora de l’experiència de compra en l’entorn digital, creació d’una botiga online.Despeses relacionades amb la implementació de solucions de ciberseguretat.Despeses per al desenvolupament d’aplicacions informàtiques dissenyades per telèfons mòbils o altres dispositius o mitjans digitals que serveixin per promocionar productes i serveis.Despeses de contractació de serveis d’assessorament tecnològic efectuat per persones acreditades mitjançant el segell d’assessors i assessores tecnològiques del CCAM.Despeses referides a la transformació del punt de venda.Digitalització de la gestió del comerç.Transformació digital del comerç no sedentari.Aplicació de noves tecnologies en el punt de venda per millorar i actualitzar el procediment de pagament i evitar cues i aglomeracions.Adquisició de mobiliari tecnològic i eines tecnològiques per a l’establiment físic: balances, ordinadors, tauletes… sempre que siguin per a ús directe de l’establiment o de la seva clientela.Interactivitat: etiquetes NFC, codis QR…Implantació d’etiquetes electròniques RFID.Sistemes de comptadors de persones.Sistemes de mesura del tràfic de persones a les diferents àrees de la botiga (mapes de calor)Despeses relatives a la sostenibilitat i a l’economia circular.Inversions per disminuir el consum d’envasos i embalatge.Adopció de noves tecnologies per disminuir els costos i l’impacte mediambiental de la distribució comercial, lliuraments i devolucions, sobretot per al que fa referència a l’últim quilòmetre.Instal·lació de sistemes digitalitzats de punts de recollida (compra de guixetes i/o armaris amb el software corresponent) dins dels establiments físics en trama urbana consolidada.Àmbit de les entitats i associacions de comerç:Millora de l’atenció i relació i coneixement de les persones consumidores i la seva fidelització mitjançant l’ús de noves tecnologies i tècniques d’analítica avançada.Inversió en canals digitals de les associacionsPublicitat i comunicació en mitjans o suports digitalsMètriques i anàlisi del mercatSolucions de ciberseguretat en l’àmbit associatiuAdquisició de mobiliari i eines tecnològiquesFormació destinada a millorar l’ús i gestió d’eines tecnològiques en el comerç, màrqueting digital, tècniques de fidelització i explotació i anàlisi de dades vinculants amb la venda online.Les accions subvencionables s’hauran hagut d’executar entre l’1 de gener del 2022 (és a dir, poden ser subvencionables accions que ja s’hagin fet i que encaixin amb les tipologies aquí exposades) i fins al 30 de setembre del 2023. Enllaços d’interèsBases reguladores: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=943698Primera convocatòria: https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944630 Més informació: rcarbo@pimec.org
Compartir:

linkedin share button