Subvencions d’internacionalització per a la implementació del Programa International eTrade
05/09/2022

Subvencions d’internacionalització per a la implementació del Programa International eTrade

El passat 21 de juliol, ACCIÓ va aprovar les bases reguladores per a la concessió de subvencions d’internacionalització per la implementació Programa International eTrade les quals ja s’han obert segons publica el DOGC. A continuació us en fem un resum per aquelles empreses que hi puguin estar interessades:El pressupost assignat per aquesta partida serà d’1.800.000 € i la quantia de les subvencions serà com a màxim del 50% de la despesa subvencionable acceptada, amb un màxim de 12.000 €. (S’haurà de sol·licitar una mínima despesa de 10.000 €). Es pagarà una bestreta del 20% de l’ajut una vegada rebuda la resolució d’atorgament.Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les petites i mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya que facturin mínim 100.000 € l’any 2021, disposin de la web de l’empresa en un idioma estranger i tinguin un pla de promoció internacional (en endavant PPI) en aplicació des del 2020 i 2021 segons el model disponible al web d’ACCIÓ.Actuacions i despeses subvencionables:- Desenvolupament web i/o e-commerce i creació de continguts d’abast internacional: Despeses de programació i disseny de webs d’abast internacional, despeses de creació de continguts amb orientació internacional pel web com ara textos, sessions fotogràfiques, infografies, animacions o vídeos.- Desenvolupament d’accions del pla de màrqueting digital i campanyes publicitàries internacionals per millorar el posicionament de marca: Despeses derivades del desenvolupament d’accions de màrqueting internacional a canals digitals com el desenvolupament de pàgines d’aterratge per campanyes, l’optimització del posicionament internacional a cercadors, desenvolupament de continguts per un blog, gestió de la comunicació a xarxes socials, accions de màrqueting a través del correu electrònic, despeses publicitàries a canals digitals com campanyes a xarxes socials, posicionament patrocinat a cercadors o campanyes amb baners a webs internacionals.- Despeses d’agències o especialistes en comunicació i màrqueting digital per assessorar i desenvolupar accions de màrqueting digital a mercats internacionals.- Participació en mercats electrònics i directoris digitals internacionals: Quotes d’alta i permanència a mercats electrònics i directoris online internacionals.- Despeses de campanyes publicitàries realitzades a mercats electrònics i directoris online internacionals.- Despeses d’agències especialitzades, integradors o plataformes de gestió per mercats electrònics internacionals.- Despeses de desenvolupament i/o integració d’eines digitals per l’optimització del negoci internacional.- Despeses derivades de la contractació, compra de programari d’intel·ligència de negoci i gestió amb clients internacionals. El procediment de concessió dels ajuts regulats en aquestes bases es tramitarà en règim de concurrència competitiva, basat en l’aplicació dels criteris de valoració següents:a) Bloc 1. Coherència del pla d’actuacions detallat a la memòria tècnica amb el Pla de promoció internacional:a.1) El pla d’actuacions està alineat amb el Pla de promoció internacional presentata.2) L’empresa disposa del seu web traduït en un o més idiomes estrangersa.3) Recursos humans per realitzar el pla d’actuacionsb) Bloc 2. Recorregut de l’empresa a anteriors convocatòries del programa International e-Trade .c) Bloc 3: Avaluació global de les actuacions per la internacionalització.d) Bloc 4. Comercialització a través de marketplaces o directoris empresarials digitals internacionalse) Bloc 5. Projecció internacional digital de l’empresaf) Bloc 6. Inversió en internacionalització digitalg) Bloc 7. Inversió realitzada en internacionalització digital respecte a la facturació el darrer exercici (xifra d’inversions / facturació de l’empresa). Per a més informació podeu contactar amb el departament internacional de PIMEC:tforrellat@pimec.orgmsabate@pimec.org
Compartir:

linkedin share button