Subvencions per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d'exhibició cinemat
07/03/2021

Subvencions per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d’exhibició cinemat

El DOGC d’avui 8 de març de 2021 publica la RESOLUCIÓ CLT/558/2021, de 25 de febrer, de convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per compensar les pèrdues del 14 al 30 de març del 2020 de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (ref. BDNS 551204).Les sol·licituds de subvencions i altres tràmits associats al procediment de concessió, justificació, modificació i revocació d’aquestes subvencions s’han d’efectuar i trametre per mitjans telemàtics, a través del portal gencat.cat: Informació, tràmits i serveis de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits). Des de la finestreta única de subvencions del Departament de Cultura (http://cultura.gencat.cat/subvencions) es pot accedir a la plataforma esmentada.El formulari normalitzat de sol·licitud i els formularis del projecte d’activitat o d’actuació i el del pressupost complet i detallat es poden obtenir a la finestreta única de subvencions (http://cultura.gencat.cat/subvencions). El període per presentar les sol·licituds és del 9 al 29 de març del 2021, tots dos inclosos. Més informació 
Compartir:

linkedin share button