S'obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa de suport per a l’obertura de
30/09/2021

S’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions del programa de suport per a l’obertura de

S’ha publicat la Resolució per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions. Segueix el criteri de concurrència competitiva i e
ObjectiuDinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al nucli històric i els seus eixamples. Garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l’atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d’establiments amb un grau d’antiguitat o  parades de mercats municipals. I donar resposta als efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma decretat arran de l’emergència sanitària de la covid-19. Termini de presentació de les sol·licitudsEl termini de presentació de les sol·licituds, juntament amb la documentació i annexos comença a les 9:00 hores del dia 5 d’octubre de 2021 i fins a l’exhauriment del pressupost destinat a aquest programa amb el límit màxim del dia 31 de desembre de 2021. Per tant, se segueix el criteri de concurrència competitiva.Podeu accedir al tràmit de sol·licitud en aquest enllaç Persones beneficiàriesEls professionals autònoms que estiguin donats d’alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA), empreses titulars d’establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.S’exclouen, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials. Quantia de la subvencióFins al 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros. RequisitsInversió mínima: 2.000 eurosÀmbit 1 (Recuperació de locals buits – obertures): Ser titular de la compra, lloguer o concessió i no superar una inversió de 60.000 euros. No entren les concessions administratives d’inauguracions de nous Mercats Municipals.Àmbit 2 (Reformes d’establiments): Botigues i parades de Mercats Municipals amb antiguitat de mínim 10 anys o 5 anys si són parades de mercats no sedentaris (acceptant la possibilitat d’acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d’un familiar de fins a 2on grau). Documentació que cal aportarFotografia façana i interior establiment (previ a l’acció).Pressupost detallat o factures de les despeses d’obertura o reformes.Referència de l’Informe de resultat de l’autodiagnosi TIC del CCAM Per més informació, podeu consultar les bases de les subvencions i la convocatòria, que trobareu publicades en aquests enllaços:BasesConvocatòria Miquel Àngel de GarroDirector de PIMEC Comerçmdegarro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button