Segon decret del Govern de la Generalitat amb mesures urgents per mitigar els efectes del coronaviru
17/03/2020

Segon decret del Govern de la Generalitat amb mesures urgents per mitigar els efectes del coronaviru

El Govern va aprovar ahir, dimarts 17 de març, un segon decret de mesures urgents per lluitar contra els efectes que la pandèmia del Covid-19 està tenint sobre l’economia catalana. Aquest segon decret complementa el ja aprovat el dijous 12 de març i inclou un conjunt d’actuacions que afecten diversos àmbits: la gestió tributària, la contractació pública, la salut, la transparència i el transport públic. Àmbit tributariEn l’àmbit tributari el decret llei preveu una moratòria en els terminis d’autoliquidació i pagament de tots els tributs propis i cedits de la Generalitat de Catalunya fins que finalitzi l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol.El decret també disposa una partida de 7,5 milions d’euros per compensar les pèrdues dels treballadors autònoms afectats per la crisi del coronavirus i que no disposin de fonts alternatives d’ingressos. En concret, es posa en marxa un ajut de fins a 2.000 euros per a aquells treballadors autònoms dedicats a activitats de les quals se n’hagi decretat el tancament, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació. Contractació públicaPel que fa a la contractació pública, el Govern vol garantir que les empreses que treballen per a la Generalitat segueixin cobrant i mantenint l’ocupació malgrat no puguin prestar efectivament el servei. En aquest sentit, la Generalitat es farà càrrec de les despeses salarials i de les pòlisses d’assegurança dels treballadors de les empreses afectades des que es va decretar l’ordre de tancament dels diferents equipaments. Aquí s’hi inclouen, principalment, els contractes que actualment té la Generalitat en matèria de neteja, transport i menjador escolar, centres especials d’ensenyament i vigilància, i els contractes d’obres i serveis adjudicats per la Generalitat o el seu sector públic.Per garantir el funcionament de l’administració, el decret també preveu que les meses de contractació es puguin reunir sense assistència presencial, tot respectant la transparència que exigeix la Llei de contractes de sector públic.També autoritza els ens locals a fer servir la tramitació d’emergència en matèria de contractació en determinats supòsits, i el Centre de Tecnologies i Telecomunicacions de la Generalitat (CTTI) a recórrer a procediments d’emergència en un seguit de serveis i subministraments de caràcter essencial. SalutEn matèria de salut, les mesures del nou decret van dirigides a garantir la màxima compatibilitat dels professionals sanitaris en l’àmbit de l’epidemiologia i concretar com s’ha de fer el tractament dels residus sanitaris de risc que es generen per l’assistència als pacients afectats pel Covid-19. En aquest sentit, el decret preveu que el Servei d’Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya funcioni mitjançant un servei de guàrdies que s’assignaran, segons un sistema de rotació, als metges i al personal d’infermeria adscrit a la Secretaria de Salut Pública. TransparènciaPel que fa a transparència, el decret preveu que les sol·licituds d’accés a la informació pública es puguin presentar, únicament, per mitjans electrònics. Transport públicEn matèria de transport públic, el Govern es compromet a estudiar l’impacte de la caiguda dels ingressos tarifaris com a conseqüència de la disminució de l’activitat econòmica, i a incloure dins de les previsions econòmiques l’increment de les despeses dels diferents operadors com a conseqüència de la necessitat de disposar de més recursos personals i materials.
Compartir:

linkedin share button