El sector carni europeu rebutja enèrgicament la classificació de carns i productes carnis de l'Agènc
02/11/2015

El sector carni europeu rebutja enèrgicament la classificació de carns i productes carnis de l’Agènc

 El sector europeu de la carn considera inadequat atribuir a un únic factor un major risc de càncer. Aquest és un tema molt complex que pot dependre d’una
El sector carni europeu rebutja enèrgicament la nova classificació realitzada per l’Agència Internacional per a la Investigació sobre el Càncer (IARC), un organisme especialitzat de l’Organització Mundial de Salut (OMS), on es va avaluar el risc carcinogen de les carns vermelles i els productes carnis. Com a resultat, el sector europeu de la de carn vol ser proactiu i avançar-se amb la finalitat de proporcionar tants detalls com sigui possible, servir de base per a una completa font d’informació per al consumidor, a fi que aquest tingui una major comprensió de la identificació dels perills i l’avaluació dels riscos associats. La IARC ha classificat productes carnis com a grup 1 “”cancerigen per als humans””, després d’un programa d’identificació de perills que no inclou avaluació de riscos. Això vol dir que no ha tingut en compte l’exposició real a les substàncies amb relació al seu potencial per causar càncer. Després de l’anunci de la IARC, la Federació Europea d’Associacions Càrnies (CLITRAVI), recomana un enfocament més global, tenint en compte l’àmplia gamma de productes carnis produïts a la Unió Europea amb valors nutricionals òptims, que satisfan les diferents necessitats dels consumidors. Hi ha àmplia evidència científica que demostra els beneficis del consum de carn dins d’una dieta saludable. La carn i els productes carnis són una font essencial de nutrients. Són una extraordinària font de proteïnes d’alt valor biològic, així com una gran font d’aminoàcids essencials; de vitamines del grup B, com la vitamina B12 que contribueix al funcionament normal del sistema immune i de minerals com el ferro, que ajuda a reduir el cansament. Per tant, la carn i els productes carnis tenen un valor nutritiu molt important, difícilment substituïble per altres productes en la nostra ingesta diària. A més, el sector carni europeu considera que és inadequat atribuir a un factor individual un major risc de càncer. Aquest és un tema molt complex i depèn d’una combinació de factors com l’edat, la genètica, la dieta, el medi ambient i l’estil de vida. De fet, el risc relatiu (RR 1,18)[1] de càncer derivat del consum de productes carnis és menor que el produït per altres factors de risc: malalties de còlon, IMC (índex de massa corporal), manca d’activitat física i tabac. Factors ambientals (aire exterior i interior, contaminants, així com contaminants del sòl i de l’aigua de beguda) han mostrat valors de risc molt més grans (RR 2-41) en diferents tipus de càncer[2]. El consum real de carn i productes carnis a la UE (24 g/dia[3]  de mitjana) és considerablement inferior al que podria considerar-se com a ingesta diària alta (més de 50 g/dia). Per tant, el sector europeu de carn aconsella mantenir l’actual consum mitjà de carns i productes carnis, ja que, com amb qualsevol altre aliment, un consum excessiu mai és apropiat. Durant molts anys, el sector europeu de la carn ha estat treballant, tant en reformulació com en processos d’elaboració, per millorar la composició nutricional i optimitzar el valor nutritiu dels productes carnis per tal d’oferir, entre altres, productes amb baix contingut en sal i en greix. A més, el sector carni europeu compleix estrictament els estàndards legislatius i respecta els límits aplicables als additius dins el marc legal, i al mateix temps està destinant constantment recursos a innovació per reduir l’ús d’additius i optimitzar els processos de fabricació i els ingredients utilitzats. Un bon exemple d’aquest compromís és el projecte de recerca dut a terme per reemplaçar additius per extractes vegetals (www.phytome.eu per a més detalls). Els organismes oficials, les societats mèdiques i els experts recomanen el consum de tots els grups d’aliments per tenir una dieta sana, variada i equilibrada, incloent-hi el consum moderat de carn i productes carnis. CLITRAVI, com a Federació Europea d’Associacions d’Indústries de la Carn, representa 3.000 empreses de 28 països de la Unió Europea. La comesa principal de CLITRAVI és representar la indústria càrnia europea, i alhora contribuir de manera continuada a la salut dels consumidors, estimulant desenvolupaments innovadors i sostenibles en el sector. CLITRAVI participa en un diàleg constant amb la Comissió Europea, el Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea, el Comitè Econòmic i Social europeu, l’EFSA i altres organismes internacionals. A Espanya, els signants del present comunicat són: INTERPORC, l’Organització Interprofessional Agroalimentària del Porcí de Capa Blanca; ASICI, Associació Interprofessional del Porc Ibèric; INTEROVIC, Organització Interprofessional de l’Oví i el Cabrum, i PROVACUNO, Interprofessional de la Carn de Boví. Per a més informació: SPRIM – Nieves Herranz Tel: 663 976 299 – Email: nieves.herranz-garcia@sprim.com   [1] Altres Norat TTE., epidemiologia del càncer 2015.http://DX.di.org/10.1016/j.canep.2014.12.016 [2] Boffeta P y Nyberg F. Contribucions de factors ambientals de risc de càncer. 2003 Butlletí  mèdic britànic; 68 71-94) [3] Euromonitorinternacional.
Compartir:

linkedin share button