S'obre la convocatòria dels ajuts a noves oportunitats de negoci
22/05/2024

S’obre la convocatòria dels ajuts a noves oportunitats de negoci

S’obre la convocatòria dels ajuts a noves oportunitats de negoci, que permeten definir i fer realitat projectes de canvi estratègic per crear productes amb més valor afegit, per accedir a nous sectors o per oferir serveis diferencials, entre d’altres. Poden ser-ne beneficiàries les empreses amb establiment operatiu a Catalunya, que estiguin constituïdes segons les següents formes jurídiques: societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa. Es pot accedir als ajuts a través de tres línies: Línia 1: Projectes empresarials de canvi estratègic, consistents en la realització d’un pla de negoci per part d’un consultor extern (acreditat per ACCIÓ en l’àrea d’expertesa d’estratègia), per tal de desenvolupar una nova oportunitat de negoci identificada per l’empresa en el seu pla estratègic. S’entendrà per nova oportunitat de negoci l’inici d’una activitat no habitual per a l’empresa o la potenciació d’una activitat ja existent que pugui constituir, en el futur, una línia de negoci important. Pot ser la creació d’una nova gamma de productes de major valor afegit, l’accés a mercats d’altres sectors d’activitats no previstos anteriorment, la servitització dels seus productes o fusions d’empreses. Línia 2: Projectes empresarials de canvi estructural, consistents en la implementació de les accions definides en el pla de negoci previ. Caldrà aportar un pla de negoci on es defineixi i s’analitzi la nova oportunitat a implementar i s’indiquin les mesures i recursos que es considerin necessaris per garantir la viabilitat de la nova línia de negoci. Es considerarà subvencionable l’adquisició de maquinària i equipaments, les despeses externes vinculades a la nova activitat, despeses de personal intern dedicat a la nova activitat, entre d’altres. Línia 3: Projectes empresarials de captació de talent, consistents en la creació neta de llocs de treball qualificats als municipis de les zones de transició nuclear. Podeu consultar la informació detallada al següent enllaç: https://pimec.org/actualitat/noticia/n/es-publiquen-les-bases-reguladores-dels-ajuts-a-noves-oportunitats-de-negoci?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=institucional_16maig2024CAT El termini de presentació de sol·licituds comença a les 9 h del dia 21 de maig de 2024 i finalitza a les 14 h del 21 de juny de 2024. Per a qualsevol consulta, us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org
Compartir:

linkedin share button