S\'obre la convocatòria d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte 2024
17/04/2024

S\’obre la convocatòria d’ajuts a inversions empresarials d’alt impacte 2024

La convocatòria, que té per objectiu contribuir a la dinamització de l’economia mitjançant la creació d’ocupació i la inversió empresarial, està dirigida a empreses amb establiment operatiu a Catalunya o en procés d’establir-lo, amb projectes d’inversió d’alt impacte, d’acord amb les línies següents: Línia 1: creació d’ocupació (se subvenciona el cost laboral dels primers 6 mesos del nou personal contractat): 1.1. Centres de serveis en tecnologies de la informació i les comunicacions: desenvolupament de software, centres d’anàlisi de dades, centres de desenvolupament de videojocs o estudis d’animació (mínim 25 llocs de treball). S’exclouen les comarques del Barcelonès, Baix Llobregat, Vallès Oriental i Occidental. 1.2. Centres de decisió supraregional (mínim 15 llocs de treball) 1.3. Projectes industrials (mínim 15 llocs de treball) 1.4. Projectes estratègics per a l’economia catalana intensius en creació d’ocupació (mínim 200 llocs de treball) 1.5. Centres d’R+D+I (mínim 8 llocs de treball) 1.6. Projectes industrials o de serveis a la indústria en zones afectades per l’impacte ambiental de la producció d’energia elèctrica nuclear (mínim 3 llocs de treball)   Línia 2: inversió en actius fixos (se subvencionen actius fixos materials i immaterials) 2.1. Que incorporin una nova activitat a l’empresa o suposin l’ampliació de la seva capacitat productiva (inversió mínima de 3.000.000 €) 2.2. Que incorporin una nova activitat a l’empresa o suposin l’ampliació de la seva capacitat productiva en zones afectades per activitats de producció d’energia elèctrica d’origen nuclear (inversió mínima de 100.000 €) 2.3. En centres d’R+D+I (inversió mínima de 500.000 €) 2.4. Projectes estratègics que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya o l’obertura de nous emplaçaments (inversió mínima de 10.000.000 € i creació d’un mínim de 30 llocs de treball) 2.5. Projectes estratègics duts a terme per pimes que suposin la implantació de noves empreses a Catalunya, l’obertura de nous emplaçaments o l’ampliació i/o diversificació de l’activitat (inversió mínima de 10.000.000 € i creació d’un mínim de 30 llocs de treball) 2.6. Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals (inversió mínima de 20.000.000 €), realitzats en municipis del mapa d’ajuts de finalitat regional 2.7. Projectes estratègics d’infraestructures de producció audiovisuals duts a terme per pimes –implantació de nous platós audiovisuals (inversió mínima de 20.000.000 €) 2.8. Projectes estratègics per a l’economia catalana en l’àmbit de la sostenibilitat mediambiental (mínim 20.000.000€). L’import de l’ajut per a la Línia 1 serà d’un màxim del 30%, amb un import màxim de 200.000 € en projectes 1.1., 500.000€ en projectes de l’1.2. a l’1.5. (2.250.000€ en centres d’R+D+i), i 1.000.000€ en projectes 1.6. L’import de l’ajut per a la Línia 2 serà d’entre un 10 i un 60%, amb un límit de 500.000 € (2.250.000€ en projectes 2.2. i 2.8). Els projectes hauran d’iniciar-se l’1/01/24 i finalitzar el 31/12/26. En queden excloses les empreses amb projectes de comerç al detall, de centres d’atenció telefònica o centres de contacte, del sector immobiliari, de sacrifici de bestiar, de conservació de carn, d’elaboració de productes carnis i de producció primària de productes agrícoles. La quantitat màxima destinada a la línia d’ajuts és de 7.634.550€. El període de presentació de sol·licituds comença el dia 12 d’abril a les 9 h i finalitza el 6 de maig a les 14 h. Podeu consultar les bases reguladores al següent enllaç: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9133/2020935.pdf Si necessiteu suport us podeu dirigir a: lgarcia@pimec.org
Compartir:

linkedin share button