RETA Empreses-persones vinculades
11/03/2024

RETA Empreses-persones vinculades

Us volem informar sobre una circular recentment emesa per la TGSS amb l’assumpte ‘RETA Empresas-persones vinculades’. Aquesta comunicació requereix l’actualització de les vostres dades, conforme al Reial Decret 504/2022, de 27 de juny, el qual modifica el Reglament General sobre inscripció d’empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors a la Seguretat Social. Aquest requeriment està relacionat amb la notícia publicada per PIMEC el passat 13 de juliol, on us vam informar sobre l’obligació de verificar i comunicar electrònicament a la Seguretat Social les dades actualitzades de les persones autònomes vinculades a la societat, com a administradors, apoderats, gerents o socis, que figuren en alta en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. PIMEC Autònoms, conscients de les dificultats operatives i els problemes informàtics experimentats pel col·lectiu en la transmissió de les dades requerides, ens vam adherir a la petició de l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona per a demanar al Ministeri una extensió del termini inicialment fixat pel 31 d’octubre del 2023. Podeu trobar més informació sobre aquesta sol·licitud aquí. https://pimec.org/actualitat/noticia/n/comunicacio-de-dades-per-part-de-persones-autonomes-que-figurin-en-alta-en-el-regim-especial-de-treballadors-autonoms Tot i que no es va comunicar oficialment, el Govern va reconsiderar la data inicialment prevista i ha establert el 31 de març de 2024 com a data límit per comunicar les vostres dades societàries sol·licitades. Us recomanem que feu aquesta comunicació mitjançant el formulari annex al requeriment tan aviat com sigui possible, si encara no ho heu fet. Per a qualsevol aclariment que necessiteu durant aquest procés, estarem a la vostra disposició. Podeu contactar-nos a sballell@pimec.org
Compartir:

linkedin share button