La rehabilitació d’edificis guanya impuls amb noves mesures
01/11/2021

La rehabilitació d’edificis guanya impuls amb noves mesures

La rehabilitació d’edificis per fer-los més sostenibles constitueix una de les partides amb més pressupost dins el Pla Nacional de Recuperació i Resiliència, presentat pel Govern espanyol i aprovat per les institucions europees l’estiu passat. En concret, són 6.820 milions € els destinats a aquestes inversions, que en bona part haurien de beneficiar petites i mitjanes empreses locals dedicades a les reformes i rehabilitacions.El passat agost ja es va aprovar el programa “PREE 5000”, que preveu subvencions per a rehabilitació d’edificis a municipis de “repte demogràfic” de menys de 5.000 habitants. Les subvencions oscil·len entre el 20% i el 50% segons la tipologia d’inversió https://www.idae.es/ayudas-y-financiacion/para-la-rehabilitacion-de-edificios/programa-pree-5000-rehabilitacionEl 21 d’octubre el Congrés dels Diputats va convalidar el Reial decret llei 19/2021, de 5 d’octubre (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-16230), que estableix incentius fiscals a la rehabilitació d’edificacions, en els següents termes:20% de la despesa en rehabilitació d’habitatges si s’assoleix una millora d’almenys un 7% en el consum de calefacció i refrigeració, amb un màxim de 5.000 € anuals.40% de la despesa en rehabilitació d’habitatges si s’assoleix una millora d’almenys un 30% en el consum de calefacció i refrigeració, o bé s’obté una qualificació energètica de “A” o “B”, amb un màxim de 7.500 € anuals i sempre que l’habitatge s’hagi arrendat abans del 31/12/2023.60% de la despesa en rehabilitació d’habitatges si s’assoleix una millora d’almenys un 30% en el consum de calefacció i refrigeració, o bé s’obté una qualificació energètica de “A” o “B”, amb un màxim de 5.000 € anuals. Les deduccions fiscals es faran a les declaracions anuals de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) del propietari de l’habitatge, des de l’entrada en vigor del Reial decret llei i fins al 31/12/2023.El Govern estatal habilitarà també una línia d’avals de 1.100 milions € per poder garantir préstecs de fins a 15 anys destinats a cobrir les obres de rehabilitació d’habitatges.Aquestes mesures complementen les subvencions a càrrec del fons Next Generation EU (NGEU), fins ara destinades només als municipis de menys de 5.000 habitants, però que el 2022 es podrien ampliar a altres poblacions.De fet, alguns municipis ja han llençat les seves pròpies convocatòries d’ajuts a rehabilitació, com és el cas de Barcelona: https://www.habitatge.barcelona/ca/serveis-ajuts/rehabilitacio Jacint Soler Matutes jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button