Recomanacions als sectors de l'agricultura, la ramaderia, l'aqüicultura, la pesca i la indústria ali
01/04/2020

Recomanacions als sectors de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria ali

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya ha formulat una sèrie de recomanacions per complir les limitacions de circulació durant l’estat d’alarma. Es tracta d’un seguit de consells específics per als operadors dels sectors essencials de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària.Seguir les instruccions en matèria de transport per carretera i aeri. Els desplaçaments in itinere dels treballadors dels sectors essencials de l’agricultura, la ramaderia, l’aqüicultura, la pesca i la indústria alimentària es faran de manera que respectin el que estableix l’Ordre TMA / 254/2020, de 18 de març, per la qual es dicten instruccions en matèria de transport per carretera i aeri.Certificat autoresponsable. Amb l’objectiu de facilitar les tasques de control a les autoritats competents, es recomana portar el certificat autoresponsable de desplaçament. A l’hora d’omplir aquest certificat es recomana especificar a l’apartat corresponent que el desplaçament s’emmarca en l’activitat agrària, ramadera, pesquera o agroalimentària que s’està exercint. Es recomana que el certificat autoresponsable de desplaçament vagi acompanyat de la documentació que acrediti l’activitat essencial que s’està portant a terme. Declaració responsable emesa per l’empresa. Per facilitar els trajectes necessaris entre el lloc de residència i el lloc de treball, el treballador ha de portar una declaració responsable emesa per l’empresa. Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button