A quines sancions s’exposen les empreses a l’hora de minimitzar el risc de contagi?
20/09/2020

A quines sancions s’exposen les empreses a l’hora de minimitzar el risc de contagi?

La Inspecció de Treball i Seguretat Social ha publicat recentment el Criteri Tècnic 103/2020, el qual exposa les sancions que es poden imposar a les empreses que no compleixin amb les mesures requerides per minimitzar el risc de contagi de la Covid-19.Aquest criteri, previst al RDL 21/2020 sobre les accions de prevenció i higiene per fer front a la crisi sanitària als centres de treball, exigeix a les empreses mesures com, per exemple:Efectuar accions de neteja, ventilació i desinfecció òptimes.Posar a disposició de la persona treballadora aigua i sabó o gel hidroalcohòlic.Conservar l’espai de seguretat d’1,5 metres i fer torns per a l’ús de les zones comunes.Evitar possibles aglomeracions de persones treballadores al centre de treball.Reincorporació progressiva del treball presencial, incentivant en la mesura del possible el model de teletreball.L’incompliment d’aquestes obligacions suposarà una infracció greu, la qual serà sancionable d’acord amb els procediments establerts en matèria de prevenció de riscos laborals.PIMEC està organitzant una sessió informativa sobre tot allò que les pimes i els autònoms han de tenir en compte en matèria de prevenció de riscos laborals per a la tornada al treball presencial. 
Compartir:

linkedin share button