Quines mesures hi ha previstes per a l’exempció de quotes a la Seguretat Social?
19/03/2020

Quines mesures hi ha previstes per a l’exempció de quotes a la Seguretat Social?

La Tresoreria General de la Seguridad Social ha anunciat la publicació del butlletí Red 4/2020,  on s’especifiquen les mesures urgents extraordinàries que estableixen mecanismes per a l’exempció de quotes de la Seguretat Social, recollides a l’article 24 del Reial decret-llei 8/2020.Després d’analitzar aquesta publicació, el departament Jurídic de PIMEC destaca que:Aquestes suspensions de contractes o reducció d’hores no impliquen la baixa de la Seguretat Social.Les persones han d’estar assegurades en l’empresa amb un dels nous valors creats d’inactivitat.Aquesta nova situació d’inactivitat podrà ser modificada entre elles durant el període de vigència d’aquesta situació excepcional.La situació d’inactivitat extraordinària haurà de mantenir-se sempre que sigui reconeguda per l’autoritat laboral competent.Un cop finalitzada la situació excepcional, s’haurà  de modificar el camp d’inactivitat i deixar el valor sense contingut.Per a més informació podeu consultar la pàgina web de PIMEC específica sobre el coronavirus o trucar al 936 061 500 (si no sou socis) o el 93 496 45 00 (si sou socis).
Compartir:

linkedin share button