Publicades les bases reguladores per a la concessió de l'ajut extraordinari per a persones treballad
16/03/2021

Publicades les bases reguladores per a la concessió de l’ajut extraordinari per a persones treballad

Recordem que per tal de beneficiar-se d’aquest ajut, cal haver presentat el formulari d’inscripció prèvia, tal com ja vam informar. El termini per presentar el formulari d’inscripció prèvia va finalitzar el 25 de febrer passat. La quantia per atorgar es determina en funció dels dies de suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària, en el cas de les persones amb contracte fix discontinu; concretament, des del primer dia fins a un màxim de 293 dies (en el període del 14 de març de 2020 a 31 de desembre de 2020).Segons els dies de suspensió, s’estableixen els quatre trams següents:a) Tram 1: d’1 dia a 90 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu. És l’ajut base per a totes les persones beneficiàries.b) Tram 2: de 91 a 150 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.c) Tram 3: de 151 a 210 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.d) Tram 4: de 211 a 293 dies de durada de la suspensió del contracte o de la percepció de la prestació extraordinària per a persones amb contracte fix discontinu.La resolució de convocatòria ha d’establir la quantia a percebre per a cadascun dels trams, que es determinarà d’acord amb un import fix, que prendrà com a referència l’IPREM, ajustat a l’equivalent diari per persona, d’acord amb l’informe tècnic motivat corresponent. Consulta la publicació de l’Ordre al DOGC. 
Compartir:

linkedin share button