Publicada la nova
06/03/2023

Publicada la nova “”llei d’ocupació”” estatal

Us informem que ja ha estat publicada la nova Ley de Empleo 3/2023, que té per objecte promoure i desenvolupar la planificació, coordinació i execució de les polítiques d’ocupació i garantir l’exercici i l’oferta d’una cartera de serveis adequada, a fi de contribuir a la creació d’ocupació i reducció de l’atur, millorar l’ocupabilitat, reduir la bretxa de gènere i impulsar la cohesió social i territorial. Estableix el marc d’ordenació de les polítiques públiques d’ocupació i regula el conjunt d’estructures, recursos, serveis i programes que integren el Sistema Nacional d’Ocupació. En aquest sentit, la nova llei contempla la transformació del SEPE en l’Agència Espanyola d’Ocupació. Per tal de facilitar el detall de les principals novetats que incorpora la nova llei, adjuntem un quadre comparatiu de la nova vers la regulació anterior.  Més informació: smiro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button