Publicada la nova Directiva d'Informació sobre Sostenibilitat per part de les Empreses
26/12/2022

Publicada la nova Directiva d’Informació sobre Sostenibilitat per part de les Empreses

Recentment s’ha publicat la versió definitiva de la Directiva 2022/2464 del Parlament i el Consell Europeus sobre la Informació de Sostenibilitat que hauran de presentar les empreses.  Aquesta Directiva és fruit de l’aspiració de la UE de reforçar la lluita contra el canvi climàtic i promoure la transició verda, obligant una tipologia d’empreses a presentar una àmplia informació sobre la sostenibilitat de les seves activitats.  La nova Directiva modifica diverses normes prèvies, entre elles la Directiva 2013/34/UE sobre Informació empresarial no financera.  Gràcies a les accions d’SME United amb el Parlament Europeu, la nova Directiva no afectarà el conjunt de les pimes, sinó només aquelles amb valors mobiliaris (bons o accions) cotitzats en algun mercat financer i a partir de l’exercici 2026.  La Directiva obligarà les grans empreses a aportar informació més detallada sobre aspectes de sostenibilitat, però també dades sobre governança, com per exemple els terminis de pagament als seus proveïdors.  Tot plegat s’haurà de començar a aplicar en l’exercici 2024 per a les empreses amb més de 500 treballadors i per a la resta de grans empreses a partir del 2025.  PIMEC i SME United supervisaran el compliment de la nova Directiva per a comprovar si la seva aplicació a les grans empreses, els bancs i les assegurances acaba també derivant en obligacions indirectes sobre les pimes.  SME United forma part de l’entitat europea EFRAG, que precisament està redactant els estàndards detallats d’informació sobre sostenibilitat per encàrrec de la Comissió Europea. Més informació: jsoler@pimec.org
Compartir:

linkedin share button