Publicada la convocatòria de subvenció per Programes de formació vinculada a la indústria per a empr
25/07/2022

Publicada la convocatòria de subvenció per Programes de formació vinculada a la indústria per a empr

Termini: del 23 de juliol del 2022 fins al 15 de setembre de 2022El Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya publica la resolució i obre el període de sol·licitud de la convocatòria de formació contínua a les empreses, amb un pressupost de 14,7 M€, en el marc del Component 20 “Pla estratègic d’impuls de la Formació Professional”, del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR).Aquest programa va adreçat a:Empreses o grups d’empresa que presentin un programa per la formació de les seves persones treballadores vinculades mitjançant una relació laboral, i que permetin l’actualització de les seves competències professionals o l’adquisició d’altres de noves en el marc sectorial i empresarial que es tracti.Consorcis, organismes i entitats sectorials, de qualsevol dimensió, que presentin programes de formació i que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores. En els casos d’organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, els programes han de permetre l’actualització de les competències professionals o l’adquisició d’altres de noves en el marc sectorial i empresarial de què es tracti.Aquesta convocatòria estableix com actuacions subvencionables les següents:Els programes d’empreses per a la formació dels seus treballadors vinculats mitjançant una relació laboral, i sectorial i empresarial que es tracti.Els programes d’agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores.En els casos d’organismes i entitats que representin o agrupin empreses i/o persones treballadores, els programes han de permetre l’actualització de les competències professionals o l’adquisició de noves al marc sectorial i empresarial de què es tracti. En el cas de programes d’agrupacions d’empreses i consorcis, les persones treballadores a formar han de pertànyer a les empreses que integren l’agrupació o del consorci.En tots els casos la formació ha d’incorporar continguts per contribuir a la sostenibilitat mediambiental.Les accions formatives proposades han d’estar vinculades a algunes de les Unitats de Competència del Sistema de Qualificacions Professionals, relacionades amb els següents sectors estratègics identificats, que s’orienten a les actuacions compreses al Pacte Nacional per a la Indústria i a les que estan contemplades al Pla de Modernització de la Formació Professional:Nova tecnologia avançada de la informacióMàquines-eina automatitzades i robòticaVehicles basats en energia i equips nousEquip de transport ferroviari modernEquips aeronàuticsServeis d’atenció a personesMaquinària agrícolaNous materialsBiofarmàcia i productes mèdics avançatsCadena de consum: Fabricants i distribuïdorsHostaleria i turisme  La convocatòria estableix com subvencionables les relacionades amb les següents Unitats de Competència compreses en les següents famílies i classificades pels sectors estratègics: SECTORS ESTRATÈGICS DE L’ÀMBIT INDUSTRIAL (PNI)COM Comerç i màrqueting*IMS Imatge i soELE Electricitat i electrònicaINA Indústries alimentàriesENA Energia i aiguaQUI QuímicaFME Fabricació mecànicaTCP Tèxtil, confecció i pellIFC Informàtica i comunicacionsTMV Transport i manteniment de vehiclesIMA Instal·lació i mantenimentSEA Seguretat i medi ambient* En la família professional de COM s’inclou exclusivament l’àrea professional COML, per l’àmbit logístic com a activitat col·lateral identificada al PNI.  SECTORS ESTRATÈGICS DE L’ÀMBIT SERVEISHOT Hoteleria i turismeSAN SanitatSSC Serveis socioculturals i a la comunitat  Per conèixer la relació d’Unitats de Competència a les que pot vincular-se una acció formativa, es pot consultar:El Catàleg de Qualificacions Professionals disponibles al web de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (https://fp.gencat.cat/ca/arees/cataleg-de-qualificacions-professionals)La web de l’INCUAL (https://incual.educacion.gob.es/bdc). Aquest ajut compta amb un pressupost de 14.743.584,34 euros. D’aquests, es destinaran a empreses 5.897.433,74 euros, dels quals 4.697.433,74 euros seran per l’Àmbit industrial i 1.200.000 per l’àmbit de serveis. Per a Agrupacions d’empreses, consorcis, organismes i entitats sectorials, es destinaran 8.846.150,60, dels quals 7.046.150,60 euros seran per l’àmbit industrial i 1.800.000 euros per l’àmbit de serveis.Per a la quantia de la subvenció, s’estableix un escalat en funció de les hores de formació: HORES DE FORMACIÓIMPORT PER PARTICIPANT HORES DE FORMACIÓIMPORT PER PARTICIPANT30245,00 € 46407,08 €31255,13 € 47417,21 €32265,26 € 48427,34 €33275,39 € 49437,47 €34285,52 € 50447,60 €35295,65 € 51457,73 €36305,78 € 52467,86 €37315,91 € 53477,99 €38326,04 € 54488,12 €39336,17 € 55498,25 €40346,30 € 56508,38 €41356,43 € 57518,51 €42366,56 € 58528,64 €43376,69 € 59538,77 €44386,82 € 60549,00 €45396,95 €    La normativa també estableix que l’import màxim de subvenció que pot sol·licitar una entitat és el 20% de l’import convocat per a cadascun dels tipus de programes, tenint en compte que els programes sol·licitats han d’estar integrats per 2 o més accions formatives i s’ha de sol·licitar un mínim de 5000 euros.Els terminis per a l’execució del programa s’han d’iniciar abans del dia 31 de desembre de 2022 i han de finalitzar com a màxim el 30 de juny de 2023. L’entitat beneficiària haurà de presentar la justificació de la subvenció al Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya en el termini màxim de dos mesos després de l’acabament de l’última acció formativa, amb la certificació de l’activitat formativa realitzada. Podeu consultar l’ordre de bases ORDRE EMT/166/2022, la resolució o podeu consultar el nostre anterior comunicat sobre aquest ajut.Les sol·licituds s’han de presentar per mitjans telemàtics i signat electrònicament a través de l’aplicatiu Conforcat Més informació: Héctor Pérez hperez@pimec.org
Compartir:

linkedin share button