Pròrroga de les mesures extraordinàries per la pandèmia en formació programada
02/01/2022

Pròrroga de les mesures extraordinàries per la pandèmia en formació programada

Resum de la resolució publicada al BOE
El 24 de desembre de 2021 es va publicar la Resolució de 9 de desembre de 2021 del SEPE, per la qual s’estableixen per a l’any 2022 mesures referents a la formació programada per les empreses, que és la denominació que actualment té el sistema de bonificacions per formació des del canvi del sistema de formació professional per a l’ocupació que es va produir fa uns anys amb la Llei 30/2015. La resolució fa referència al manteniment per a l’any 2022 de les mesures de caràcter extraordinari que s’havien introduït el 2021 per possibilitar i facilitar que empreses i treballadors/es poguessin continuar amb la seva formació, atès que el 2020,  l’any d’inici de la pandèmia, l’activitat formativa i econòmica es van veure molt compromeses i la rigidesa del sistema de bonificacions per formació no s’adequava a les circumstàncies. Així, com a novetat per al 2021, es van establir determinades mesures que aquest 24 de desembre s’han confirmat també per al 2022.  Les mesures que es prorroguen són l’acceptació de l’ús de l’aula virtual com a equivalent a la formació presencial, així com la formació bimodal, la utilització de mitjans electrònics en les relacions amb el SEPE, i la reducció dels terminis de comunicació d’inici i modificació dels grups formatius.  L’Aula virtual és un entorn d’aprenentatge síncron on participants i formadors/es es relacionen en temps real per realitzar l’activitat formativa en un calendari i horaris fixats i amb interacció bidireccional; cal que aquest entorn enregistri la participació de forma que cada persona i la seva activitat quedin degudament identificades en dates i horaris, i de forma que sigui consultable durant les accions de control i seguiment de la formació que el SEPE du a terme. Si la formació es realitza de forma bimodal, una part dels participants estaran físicament en un lloc, on s’imparteix la formació presencialment, mentre la resta de participants hi assisteixen en remot des d’un altre lloc.  Pel que fa als terminis de comunicació, s’estableix que cal fer les comunicacions d’inici dels grups fins dos dies abans del seu inici, mentre que les modificacions es podran fer fins un dia abans.  Per a més informació, podeu escriure la Virginia Estaciones (vestaciones@pimec.org)
Compartir:

linkedin share button