Pròrroga de les mesures covid-19 amb novetats en l'oci nocturn i la formació no reglada dels cursos
07/10/2021

Pròrroga de les mesures covid-19 amb novetats en l’oci nocturn i la formació no reglada dels cursos

El DOGC ja ha publicat l’anunciada modificació de les mesures per regular les condicions d’obertura dels espais interiors dels establiments de l’oci nocturn. Mitjançant la RESOLUCIÓ SLT/3035/2021, la reobertura dels espais interiors dels establiments de l’oci nocturn es condiciona que es limiti l’accés a les persones que presentin un certificat emès per un servei públic de salut que acrediti alguna de les circumstàncies següents: que es disposa de la pauta vacunal completa contra la COVID-19, que es disposa d’una prova diagnòstica negativa COVID-19 PCR o test d’antígens amb una vigència determinada o que s’ha recuperat de la malaltia en els últims sis mesos, i a altres condicions fonamentades en la protecció de la salut pública relatives a l’exercici de l’activitat. Les persones encarregades dels controls d’accessos dels establiments en faran comprovació, sense conservar les dades que s’hi contenen i sense fer-ne ús per a altres finalitats. Específicament es preveu que no es pot portar cap registre de dades personals relacionat amb el control d’accés.Addicionalment, la Resolució regula la formació no reglada dels cursos de llengua, establint que es pot realitzar de manera presencial fins a un màxim d’alumnes que correspongui al 70% de l’aforament de les aules.La vigència de les noves mesures és a partir d’avui divendres 8 d’octubre de 2021, i la seva durada, de 15 dies. Consulta el resum de les mesures de protecció civil.  Fes-nos arribar els teus dubtes.
Compartir:

linkedin share button