Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica per a PIMES
20/12/2015

Programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica per a PIMES

Enguany ha entrat en vigor la Resolució de 28 d’abril de 2015, de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia, per la qual es publica la Resolució de 24 de març de 2015, del Consell d’Administració, per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria del programa d’ajudes per a actuacions d’eficiència energètica a les PIMES i grans empreses del sector industrial. L’objecte d’aquest programa d’ajuts, amb un pressupost inicial de 49 milions d’euros, és incentivar i promoure la realització d’actuacions en el sector industrial que redueixin les emissions de diòxid de carboni mitjançant la millora de l’eficiència energètica. Els ajuts atorgats a l’empara del Programa poden ser d’una quantia màxima del 30% de la inversió elegible corresponent i d’un import màxim d’inversió elegible per sol·licitud de 4.000.000 euros. Les actuacions d’estalvi i eficiència energètica se centren en dues tipologies: Millora de la tecnologia en equips i processos industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 75.000 euros. Implantació de sistemes de gestió energètica industrials, per a actuacions amb una inversió elegible mínima de 30.000 euros. Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts les empreses que tinguin la consideració de PIME del sector industrial amb CNAE 2009 (del 07 al 33, excepte l’epígraf 19). El termini de presentació de sol·licituds a la convocatòria està obert fins el 5 de maig de 2016, sempre que no s’hagi esgotat el pressupost disponible. Des del Departament de Medi Ambient t’ajudarem a: 1.   Analitzar quines actuacions es poden dur a terme per millorar l’eficiència energètica de la teva activitat que encaixin en aquesta línia d’ajuts. 2.   Executar les actuacions de caire tècnic que s’hagin detectat. 3.   Tramitar els papers per sol·licitar l’ajut. Per a més informació: Departament de Medi Ambient Sra. Núria Vintró Telèfon: 972 22 55 77 Correu electrònic: nvintro@pimec.org
Compartir:

linkedin share button