El programa Connecta Jove VO impulsa l’ocupació de 120 joves del territori
18/12/2019

El programa Connecta Jove VO impulsa l’ocupació de 120 joves del territori

L’agrupació d’entitats conformada per PIMEC, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de les Franqueses i Granollers Mercat ha gestionat i coo
Granollers, 19 de desembre de 2019. El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, junt amb el Fons Social Europeu, va iniciar el desembre del 2018 l’execució del programa Projecte Singulars, en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. Es tracta d’un programa que té com a objectiu millorar la situació laboral dels joves d’entre 16 i 29 anys, a partir d’una formació professionalitzadora i una tutorització i un seguiment personalitzat per a cadascun d’ells. Alhora, s’ha mirat de fer encaixar el programa amb les necessitats laborals del teixit productiu del territori.Dins el context del Projecte Singulars 2018, l’agrupació d’entitats (constituïda per PIMEC, el Consell Comarcal del Vallès Oriental, l’Ajuntament de les Franqueses, Granollers Mercat, el Servei d’Empresa i Ocupació de la Vall del Tenes, l’Ajuntament de Llinars i l’Ajuntament de Montmeló, amb el suport de la Taula Vallès Oriental Avança) va proposar el projecte Connecta Jove VO amb l’objectiu de fomentar l’ocupació de 120 joves de la comarca. La majoria d’aquests nois incorporats al programa comptaven només amb la formació bàsica (ESO) o directament no presentaven cap estudi finalitzat, tot i que de manera puntual també s’hi han afegit joves amb cicles formatius de grau mitjà i superior, i fins i tot alguns amb estudis universitaris o preuniversitaris.Donat que el programa finalitza aquest desembre, fent un primera valoració podem dir que la inserció laboral ha estat tot un èxit. S’han assolit 81 contractes, 48 dels quals han estat directament relacionats amb la formació realitzada durant el projecte, i 19 joves han retornat al sistema educatiu. Respecte a la valoració del programa per part dels joves, el 97,5% dels participants han quedat satisfets amb l’orientació rebuda, mentre que el 94,3% s’han mostrat satisfets amb el conjunt del programa. Aquestes dades positives també impliquen que el teixit productiu de la comarca s’ha beneficiat del programa, ja que les formacions i el plantejament del projecte ha tingut molt en compte el context econòmic i empresarial del territori, i ha tractat d’entendre i adaptar-se a les necessitats del teixit empresarial per poder aconseguir una bona connexió entre inserció laboral i necessitats del mercat local.Per tal d’exposar una valoració més acurada dels resultats del projecte, PIMEC organitzarà una jornada informativa la segona quinzena de gener del 2020. Els assistents interessats podran gaudir d’una explicació més detallada del desenvolupament del programa i dels resultats i els indicadors obtinguts.
Compartir:

linkedin share button